Migration och lika rätt

Migration och lika rätt

Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt ifrån den verkligheten. Människor tvingas fly undan krig, svält och naturkatastrofer.

Miljöpartiet vill

  • att Värmland tar ett aktivt ansvar för en solidarisk flyktingpolitik,
  • skapa lagliga vägar in i landet,
  • att alla ska ha samma grundläggande rättigheter, och
  • att alla som kommer hit snabbt ska få kontakt med skola, vård och jobb.

Människor är det som utgör vårt samhälle, vi är alla en resurs och inte en belastning. Därför är det för Miljöpartiet Värmland självklart att jobba för en human invandringspolitik och en bättre samhällsintegration.

Rysslands krig mot Ukraina har påmint om oss att nöden inte bara är långt bort, utan vädigt nära. Miljöpartiet vill att samma öppenhet som europa visat ukrainska flyktingar också visas människor som flyr från mellanöstern, eller andra delar av världen där krig och diktatur råder.

Nu är det hög tid att humanisera flyktingpolitiken, i Sverige och i hela EU. Sverige bör vara ett föredöme, inte ett sänke.

Bra för Värmland

Det är viktigt att människor som blir tvungna att fly eller väljer att flytta till Värmland från andra delar av världen ses som kompetenta människor som tillför länet både kunskap och kultur. Gott mottagande och beaktande av de kompetenser som kommer till vårt län ger Värmland möjlighet att utvecklas.

Lättare att komma hit

Sverige ska vara en plats som människor vill flytta till för att arbeta, studera och forska. Genom att erbjuda människor med utbildning och yrkeskunskaper bra arbetsvillkor hoppas vi att fler ska välja att leva och arbeta här. Miljöpartiet vill också se fler lagliga vägar in i EU för dem som behöver komma hit.

Alla har rättigheter

Alla som befinner sig i Sverige ska ha samma grundläggande rättigheter. Papperslösa ska ha rätt till vård och alla barn ska ha rätt att gå i skolan. Miljöpartiet vill också stärka arbetskraftsinvandrares rättigheter så att ingen utnyttjas.

Diskriminering gör Sverige fattigare

Samhället förlorar på att människor blir diskriminerade på arbetsmarknaden. Miljöpartiet vill att det ska bli lättare att driva diskrimineringsmål i domstol. Arbetet mot rasism och diskriminering måste börja redan i skolan. I kontakten med svenska myndigheter ska det vara möjligt att använda det språk man kan bäst.

En god start i Sverige

Människor som kommer hit ska snabbt få kontakt med skola, vård och jobb. Utländsk utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper ska kunna tillgodoräknas i Sverige.

Fler språk är bättre

Den som får utveckla sitt modersmål har lättare att lära sig fler språk. Miljöpartiet vill satsa mer på modersmålsundervisning i både förskola och skola. Elever ska också kunna få undervisning i till exempel matte och engelska på sitt modersmål. Kvaliteten på Svenska för invandrare (SFI) måste bli bättre, vi vill se kombinerade yrkesutbildningar och språkutlärning – så som utvecklats Karlstad. Då kommer människor snabbt ut på arbetsmarknaden, och har glädje av sin flespråkighet.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter