Nya jobb

Nya jobb

Vi måste komma ifrån den obalans som gör att många människor blir sjuka av för hög arbetsbelastning medan andra mår dåligt av arbetslöshet. Långvarig arbetslöshet innebär ett stort slöseri med människors tid och förmågor, och är samtidigt nedbrytande för den som drabbas av det. Många av de nya jobben växer fram i små och medelstora företag. Bättre villkor för Sveriges företagare skapar nya jobb och växande företag.

Miljöpartiet vill

  • underlätta för småföretag att växa och anställa, genom sänkta skatter och avgifter,
  • slopa sjuklöneansvaret för småföretagen,
  • anpassa statens stöd till företag och regional utveckling så att det i högre grad går till lokalt näringsliv som t.ex. mathantverkare, naturturismföretagare, kulturskapare och andra kreativa näringar,
  • att Region Värmlands upphandlingar utformas i dialog med det lokala näringslivet, så att mindre och lokala företag har en reell chans,
  • förbättra trygghetssystemen för frilansare, kombinatörer och egenföretagare.

Värmlands näringsliv har idag en tyngdpunkt på skogen. Nya företag inom bland annat miljövänlig teknik, jordbruk, livsmedel, IT och besöksnäring behöver stärkas och utvecklas. På så vis får det värmländska näringslivet en större bredd och blir mindre känsligt för förändringar.

Förnybar energi är en framtidsbransch som kan ge många jobb runt om i Värmland. Möjligheterna är enorma när det gäller produktion av solenergi, biogas och vindkraft. Gårdsbaserad biogasproduktion kan stärka ekonomin i jordbruksföretag – låt fler bönder bli energiproducenter!

Genom grön skatteväxling vill vi sänka arbetsgivaravgifterna, i första hand för småföretag. Ett första steg är att permanenta utökningen som gjorts under pandemin av det som kallas växa-stödet, så att småföretagare får lägre arbetsgivaravgift för att anställa sina två första medarbetare.

Sjuklöneansvaret – att arbetsgivaren betalar sjuklön de första två veckorna en medarbetare är sjukskriven – kan innebära en stor risk för ett litet företag. Där har vi nu fått till ett högkostnadsskydd för företagen, så att man inte ska betala mer än en viss del av företagets omsättning. Det är ett bra första steg. Vi vill gå vidare och slopa sjuklöneansvaret för småföretag.

Pandemin och bredbandsutbyggnaden har snabbat på digitaliseringen, och därmed möjligheterna att arbeta på distans. Det ger nya möjligheter att jobba i Värmland. Bredband av hög kvalitet ska finnas tillgängligt i hela länet. Där marknaden inte klarar av att bygga ut bredband behöver staten ta ansvar för utbyggnaden, så att vi även på landsbygd och småorter kan bo, arbeta och driva företag med god tillgång till digitala tjänster.

Region Värmland är en stor uppköpare av varor och tjänster. Genom att utforma upphandlingar så att mindre företag har en reell möjlighet att lägga anbud och vinna upphandlingarna, kan vi ge lokala företag en chans i konkurrensen med företag baserade i andra län eller andra länder.

Dagens trygghetssystem är i huvudsak utformade för anställda och fungerar dåligt för företagare. Det kan göra att många som har bra företagsidéer tvekar att ta steget och starta företag. Genom bättre trygghetssystem för företagare kan fler våga starta företag, som så småningom kan växa och ge jobb åt fler.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter