Personalpolitik inom landstinget

Personalpolitik inom landstinget

Landstinget måste kunna attrahera och behålla kvalificerad personal från många olika yrken – det är en grundförutsättning för en väl fungerande hälso- och sjukvård. Genom att bli bättre på detta gör sig landstinget mindre beroende av tillfälligt inhyrd vårdpersonal.

Miljöpartiet vill

  • att landstinget ger personalen bra arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och goda möjligheter till fortbildning,
  • att vårdpersonalen får en löneutveckling som gör det attraktivt att jobba i vården,
  • ta vara på möjligheter att överföra lämpliga arbetsuppgifter från läkare till andra lämpliga yrkesgrupper,
  • att landstinget blir oberoende av tillfälligt inhyrd vårdpersonal.

Det är viktigt att värna den personal som söker sig till att jobba inom landstinget. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, som lyssnar på personalens åsikter, tar vara på goda idéer och ger all personal en bra arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och goda möjligheter till fortbildning. Lönerna är också viktiga för möjligheten att rekrytera och behålla personal. Vi vill se rättvisa och jämlika löner, löneskillnader som inte är motiverade av kompetensförsörjningsskäl bör minska.

Makten över tiden

Som arbetsgivare bör landstinget aktivt bidra till utvecklingen av ett arbetsliv som ger människor mer makt över sin tid. De anställda som vill bör kunna få jobba heltid, men det bör också finnas möjligheter att arbeta deltid för den som trivs bättre med det. Oavsett önskan ska arbetssituationen vara sådan att personalens kompetens och drivkraft hamnar i centrum.

Trygg tjänst

Vi ska hellre erbjuda tillsvidareanställningar än tillfälliga vikariat, och de som ändå anställs på vikariat bör i så god tid som möjligt få veta om det kommer att förlängas, så de inte behöver oroa sig i onödan och söka sig bort.

Att hålla nere antalet anställda är sällan ett effektivt sätt att förbättra ekonomin i vården. För få händer i vården leder till övertidsarbete, behov av tillfälligt inhyrd personal och merarbete kopplat till detta, ökade sjukskrivningar och i värsta fall även fler vårdskador. På motsvarande sätt kan en stimulerad och väl avlönad personalstyrka ge bättre, mer kvalificerad vård. De som arbetar för landstinget är livsviktiga!

Nyheter på Personalpolitik inom landstinget

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter