Personalpolitik inom regionen

Personalpolitik inom regionen

Med nära 10 000 medarbetare är Region Värmland den största arbetsgivaren i länet. Medarbetarna är den främsta och viktigaste förutsättningen för att Region Värmland ska kunna bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland.

Miljöpartiet vill

  • kompetensförsörjning – lönerna ska göra det attraktivt att jobba i Region Värmland,
  • stimulera till utbildning och fortbildning, och även värdera erfarenhet,
  • rättvisa – lika lön för likvärdigt arbete,
  • jämställdhet – omotiverade löneskillnader kopplade till kön får inte förekomma,
  • jämlikhet – löneskillnader som inte är motiverade av kompetensförsörjningsskäl bör minska.

Det är viktigt att värna den personal som söker sig till att jobba inom Region Värmland. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, som lyssnar på personalens åsikter, tar vara på goda idéer och ger all personal en bra arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och goda möjligheter till fortbildning. Lönerna är också viktiga för möjligheten att rekrytera och behålla personal. Vi vill se rättvisa och jämlika löner, löneskillnader som inte är motiverade av kompetensförsörjningsskäl bör minska.

Makten över tiden

Som arbetsgivare bör regionen aktivt bidra till utvecklingen av ett arbetsliv som ger människor mer makt över sin tid. Under mandatperioden har vi varit med och beslutat om ett arbetstidsförkortningsprojekt på våra tre sjukhus i Värmland, ett arbete vi ser som centralt för att Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsgivare som lockar god personal. Vi vill vidareutveckla det arbetet och se över hur vi kan ge större makt över tiden till personal i regionens hälso- och sjukvård.

Trygg tjänst

Vi ska hellre erbjuda tillsvidareanställningar än tillfälliga vikariat, och de som ändå anställs på vikariat bör i så god tid som möjligt få veta om det kommer att förlängas, så de inte behöver oroa sig i onödan och söka sig bort.

Att hålla nere antalet anställda är sällan ett effektivt sätt att förbättra ekonomin i vården. För få händer i vården leder till övertidsarbete, behov av tillfälligt inhyrd personal och merarbete kopplat till detta, ökade sjukskrivningar och i värsta fall även fler vårdskador. På motsvarande sätt kan en stimulerad och väl avlönad personalstyrka ge bättre, mer kvalificerad vård. De som arbetar för regionen är livsviktiga!

Fördjupning

Kapitlet Medarbetarna – förutsättningen för verksamheten i vårt regionala handlingsprogram

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter