Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Miljöpartiet arbetar för ekonomisk grundtrygghet, ett arbetsliv med mindre stress och vård och stöd till personer i behov. Ett samhälle där vi har mer tid för varandra är bra för den psykiska hälsan.

Miljöpartiet vill

  • att första linjens psykiatri för barn och unga ska vara tillgänglig för unga i hela Värmland,
  • fortsätta korta köerna till psykiatrisk vård, särskilt för barn och unga,
  • att vårdcentraler tillförs mer kompetens inom psykisk ohälsa, både i form av specialiserade yrkesgrfortsätta korta köerna till psykiatrisk vård, särskilt för barn och unga,upper såsom psykologer, och genom fortbildning av läkare, sjuksköterskor och annan personal,
  • arbeta proaktivt med suicidprevention i hälso- och sjukvården liksom samarbeta med både offentliga aktörer och föreningslivet för att minska allvarlig psykisk ohälsa.
  • att samordnade individuella planer (SIP) används i större utsträckning öka kunskapen om, och tillgången till, icke-medicinerande behandlingsmetoder.

I Miljöpartiet jobbar vi för en helhetssyn där vi – både i dagens samhälle och i framtiden – ska få stöd och vård när behov uppstår. Trösklarna ska vara låga för stöd innan specialiserad psykiatrisk vård och omsorg, för barn och unga är detta särskilt viktigt. Möjlighet till elevhälsa, första linjen för barn och unga, tillgång till meningsfull fritid och arbete för elevanpassad skolgång är också delar av detta arbete.

Bygger vi ett solidariskt samhälle för både människa och natur, så minskar riskerna för människor att på grund av vår sociala miljö utveckla psykisk ohälsa och sjukdom. Vi vill stärka vården, men också samarbetet med föreningslivet och det civila samhället, så som kultur, idrotts- och funktionsrättsföreningar som alla bidrar till god folkhälsa och bättre psykisk hälsa och välmående.

När det gäller specialiserad vård fokuserar Miljöpartiet på att stärka Barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland. Tillsammans med våra samarbetspartier i Region Värmland har vi skjutit till mer pengar till BUP och prioriterar barn och ungas psykiska hälsa i varje förhandling. Frågor om psykisk hälsa är både en fråga om tillgång till vård, men framförallt en fråga om förebyggande arbete och stöd till människor i olika stadier i livet. Ett samhälle där vi har mer tid för varandra är bra för den psykiska hälsan.

Fördjupning

Avsnittet Psykisk ohälsa i vårt regionala handlingsprogram

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter