Rovdjur

Rovdjur

Vi vill ha långsiktigt livskraftiga rovdjursstammar och en förvaltning som inriktas på att minska risken för rovdjursangrepp på tamdjur.

Miljöpartiet vill

  • att rovdjursstammarna ska bli långsiktigt livskraftiga,
  • att samhället bidrar ekonomiskt till åtgärder som förebygger rovdjursangrepp på tamdjur och ger ersättning när angrepp inträffat,
  • att innan en långsiktigt livskraftig vargstam uppnåtts ska vargjakt bara tillåtas om den riktas mot vargar som orsakat skada eller som uppträtt för oskyggt mot människor.

Rovdjuren hör hemma i våra skogar. Vi anser att all mänsklig verksamhet bör anpassas till naturens förutsättningar, och till de förutsättningarna hör att det finns rovdjur som varg, björn, lodjur och numera även järv i Värmland.

Vårt grundläggande mål är att rovdjursstammarna ska bli långsiktigt livskraftiga. Om så stora stammar inte ryms i Skandinavien, så måste våra rovdjursstammar få hänga samman med de finska stammarna av samma arter.

För att det inte ska bli för svårt att hålla tamdjur i områden med stora rovdjur bör samhället hjälpa till med bidrag till åtgärder som förebygger rovdjursangrepp, t.ex. rovdjursavvisande stängsel. Samhället bör även ge skälig ekonomisk ersättning för skador som uppkommer när sådana angrepp inträffar. Miljöpartiet har sett till att öka de medel staten avsätter för sådana bidrag och ersättningar. Ekonomisk hjälp till djurhållare, kombinerat med jakt på de rovdjur som orsakat skada, gör att vi kan ha både rovdjur i skogarna och betesdjur i hagarna.

Fördjupning

Debattartikel

Fler vargar ger inte automatiskt mer problem. Torbjörn Nilsson, Nya Wermlands-Tidningen 2021-08-12.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter