Servicelinjer

Servicelinjer

Servicelinjerna kommer behövas även när den övriga kollektivtrafiken anpassas för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Miljöpartiet vill

  • att servicelinjerna ska finnas kvar.

Servicelinjerna (tidigare kallade sjukreselinjer) är busslinjer som går mellan olika sjukhus och vårdcentraler. Innan dessa fanns behövde väldigt många göra sådana resor med taxi. Vår uppfattning är att servicelinjer i någon form kommer att behövas, även när den övriga kollektivtrafiken anpassas för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Vi ser resan till och från vården som en del av patientbesöket. Det är viktigt att de alternativ för patientresor som erbjuds ger bra tillgänglighet och skapar trygghet.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter