Servicelinjer

Servicelinjer

Servicelinjerna kommer behövas även när den övriga kollektivtrafiken anpassas för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Miljöpartiet vill

  • att servicelinjerna ska finnas kvar.

Servicelinjerna (tidigare kallade sjukreselinjer) är busslinjer som går mellan olika sjukhus och vårdcentraler. Innan dessa fanns behövde väldigt många göra sådana resor med taxi. Vår uppfattning är att servicelinjer i någon form kommer att behövas, även när den övriga kollektivtrafiken anpassas för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Vi ser resan till och från vården som en del av patientbesöket. Det är viktigt att de alternativ för patientresor som erbjuds ger bra tillgänglighet och skapar trygghet. Vi vill gärna vidareutveckla servicelinjerna, men det ska vara på ett sätt som inte försämrar för patienterna.

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter