Skola och utbildning

Skola och utbildning

En bra förskola och skola är grunden för att alla ska få en bra start i livet. Alla skolor ska vara bra skolor. Lärarna ska ha mer tid för sina elever. Därför har Miljöpartiet i regering sett till att vi i Sverige fått 16 000 fler lärare. 

Miljöpartiet vill

  • ge alla elever en ärlig chans att klara skolan,
  • ge lärarna bättre arbetsvillkor och högre lön,
  • ge skolan mer resurser och arbetsro,
  • att folkhögskolornas roll för kompetensförsörjning, för kulturlivet och som en andra chans för många vuxenstuderande ska utvecklas ytterligare.

Skolan ska ge varje barn möjlighet att vara sig själv och växa till den hen vill vara. Genom skolan ska barn och ungdomar få viljan och redskapen att lära och utvecklas genom livet. Barn är olika och skolan måste därför kunna ta hänsyn till, och ta vara på, olikheter i intressen, styrkor och inlärningsmetoder. Alla skolor ska vara bra skolor, och alla elever ska kunna lyckas i skolan. Miljöpartiet vill ge skolan mer resurser och se till att resurserna fördelas efter behov.

Viktigast för en skola av hög kvalitet är välutbildade och engagerade lärare. Vi vill att fler ska vilja bli lärare och stanna i läraryrket. Läraryrket måste värderas som ett av samhällets viktigaste jobb.

Sverige behöver en skolpolitik som ger lärarna tid att möta varje elev. För att barn ska utvecklas utifrån sina förutsättningar behöver de tid med kunniga och engagerade lärare. Internationella studier pekar på just detta: behovet av bra lärare som har tid för alla sina elever.

Även andra yrkesgrupper i skolan har stor betydelse för att alla elever ska få en ärlig chans. Det gäller till exempel elevhälsan, skolbibliotekarier och fritidspedagoger. Skolan behöver mer resurser för att kunna satsa mer på både lärarna och andra yrkesgrupper.

Utvecklingen av olika friskolor har lett till ökad mångfald och möjlighet för elever att välja en utbildning som passar dem. Samtidigt ser vi risker med att skolor drivs i vinstsyfte – bilden utåt av skolan kan då lätt bli viktigare än undervisningens kvalitet. Vi anser att friskolor ska finnas, men de ska inte dela ut vinst, utan pengarna ska stanna i skolan.

I Region Värmland vill vi jobba för att utveckla folkhögskolorna. De är viktiga för att ge möjlighet för den som haft svårigheter i andra skolformer att skaffa sig grundkunskaper. De ger också möjlighet för den som vill fördjupa sig i ett intresse, eller utvecklas i sin skapande verksamhet, att göra det under friare former än i andra skolor. Vi vill också jobba för att det ska finnas fler lärlingsutbildningar.

Fördjupning

Debattartikel

Grön skolpolitik för barnens bästa. Per-Inge Lidén & Cecilia Lindström, Värmlands Folkblad 2022-06-30.

 

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter