Skola och utbildning

Skola och utbildning

Sverige behöver en skolpolitik som ger lärarna tid att möta varje elev. Skolan behöver mer resurser och arbetsro. Läraryrket måste värderas som ett av samhällets viktigaste jobb.

Miljöpartiet vill

  • ge alla elever en ärlig chans att klara skolan,
  • ge lärarna bättre arbetsvillkor och högre lön,
  • ge skolan mer resurser och arbetsro,
  • att folkhögskolornas roll för kompetensförsörjning, för kulturlivet och som en andra chans för många vuxenstuderande ska utvecklas ytterligare.

 

Klyftan mellan de som klarar skolan och de som halkar efter växer. Sverige har inte råd att spara på skolan.

Alla barn har rätt till en ärlig chans i skolan

För att barn ska utvecklas utifrån sina förutsättningar behöver de tid med kunniga och engagerade lärare. Internationella studier pekar på just detta: behovet av bra lärare som har tid för alla sina elever. Det är mycket viktigare än fler nationella prov eller tidigare betyg.

Undervisningen ska ha en global utgångspunkt och ta hänsyn till elevernas erfarenheter och språk. Skolan ska främja likabehandling och arbeta mot mobbning. För att alla elever ska få en ärlig chans måste även fritidshemmen prioriteras och utvecklas.

Utvecklingen av olika friskolor har lett till ökad mångfald och möjlighet för elever att välja en utbildning som passar dem. Samtidigt ser vi risker med att skolor drivs i vinstsyfte – bilden utåt av skolan kan då lätt bli viktigare än undervisningens kvalitet. Vi anser att friskolor ska drivas med andra syften än att dela ut vinst till ägarna.

Ge lärarna bättre arbetsvillkor och högre lön

Höjda lärarlöner och kompetensutveckling är viktigt för att öka läraryrkets attraktivitet och därmed för en bättre skola. Samtidigt behöver skolan en mångfald av pedagoger och kompetenser.

När fritidsgrupperna växer, specialpedagogerna blir färre, skolbiblioteket blir utan bibliotekarie och elevhälsan skärs ner så blir vardagen i klassrummet tyngre. Mot denna utveckling ställer Miljöpartiet en politik som låter lärare vara lärare: mer tid till eleverna, minskad administration, och beslutsrätt om vilket stöd eleverna behöver. Rektorerna ska ges goda förutsättningar att stödja lärarna och leda skolans utveckling.

Möjlighet lära nytt och lära om

Elever i skolan tvingas allt tidigare göra val som följer med dem genom livet. Därför är det viktigt att det finns platser på komvux eller folkhögskola för den som vill ta ett nytt steg i livet. 

Skolan behöver mer resurser och arbetsro

Under alliansregeringens tid genomfördes omfattande men delvis ogenomtänkta skolreformer, som orsakat mycket merarbete i skolorna. Skolresultaten blev inte bättre av det. Lösningen på skolans utmaningar ligger inte i ännu fler reformer – utan i arbetsro och mer tillit till lärarna. Skolan behöver mer resurser för att anställa tillräckligt med lärare och för att värdera dem med en bra lön.

Miljöpartiet litar på lärarna och satsar på skolan. Sedan vi kom in i regeringen 2014 har 28 000 fler anställts i skolan. Vi vill fortsätta att ge lärarna mer tid för sina elever.

 

Folkhögskolor och lärlingsutbildningar

I landstinget vill vi jobba för att utveckla folkhögskolorna. De är viktiga för att ge möjlighet för den som haft svårigheter i andra skolformer att skaffa sig grundkunskaper. De ger också möjlighet för den som vill fördjupa sig i ett intresse, eller utvecklas i sin skapande verksamhet, att göra det under friare former än i andra skolor. Vi vill också jobba för att det ska finnas fler lärlingsutbildningar.

 

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter