Skatt

Miljöpartiet vill att både vården och kollektivtrafiken ska förbättras. Till viss del kan det klaras genom effektivisering, men vi inser också att det kan behövas ytterligare någon skattehöjning i framtiden.

Miljöpartiet vill

  • fortsätta att arbeta med kostnadseffektivisering och kvalitetshöjning av landstingets verksamhet,
  • ha kvar nivån på landstingsskatten, eller höja den om det behövs för att ytterligare förbättra vården och kollektivtrafiken.

Allt eftersom kunskaps- och teknikutvecklingen gör att behoven av mat, bostäder etc kan tillgodoses med allt mindre arbete, så kan vi lägga en större del av resurserna på trygghet i form av bra vård och omsorg. Eftersom dessa i huvudsak bör finansieras gemensamt via skatterna, så innebär det också högre skatter.

Men mellan år 2000 och 2014 har den andel av BNP som vi betalar i skatt i Sverige istället minskat kraftigt. Det gör att det blir svårt att upprätthålla kvaliteten i personalintensiv verksamhet som vården – även om de totala skatteintäkterna ökat – eftersom löneutvecklingen i vården behöver följa utvecklingen i andra branscher, om vården ska kunna locka till sig och behålla kvalificerad personal.

Under förra mandatperioden såg vi och våra samarbetspartier i Värmlandssamverkan att vården i Värmland var underfinansierad. För att undvika oacceptabla nedskärningar höjde vi landstingsskatten något. Vi i Miljöpartiet är stolta över att Värmlandssamverkan vågade göra en liten skattehöjning, trots att andra partier klagade och ifrågasatte det.

Miljöpartiet vill att vården i Värmland ska bli ännu bättre än den är idag. Vi vill satsa rejält på att förbättra kollektivtrafiken, vi vill värna om kulturen och folkhögskolorna, och vi vill att landstinget och kommunerna skapar en regional naturvårdsstiftelse. Vi inser att allt detta kostar. I viss utsträckning kan det klaras genom kostnadseffektivisering, men vi inser också att det kan behövas ytterligare någon skattehöjning i framtiden. Vi är beredda att ta sådana beslut, om vi ser att skattepengarna verkligen går till sådant som är angeläget för människor och miljö.

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter