Det ska vara lätt att få hjälp vid psykisk ohälsa

Det måste bli lättare att få psykiatrisk vård när sådana behov uppstår. Och den som är på väg att få psykiska problem ska kunna få hjälp tidigt, innan problemen utvecklats så att man behöver psykiatrisk vård.

Även öppna attityder främjar psykisk hälsa.

Miljöpartiet vill

  • förbättra tillgången till psykiatrisk vård, särskilt för barn och unga,
  • öka möjligheterna att få hjälp tidigt, innan problemen utvecklats så att man behöver psykiatrisk vård,
  • öka förståelsen för människor med psykisk ohälsa,
  • öka kunskapen om och tillgången till andra behandlingsmetoder än medicinering.

Miljöpartiet arbetar för ett tryggare samhälle, där vi har mer tid för varandra, med mindre stress och konsumtionshets. Vi tror att det kan leda till att färre människor drabbas av psykisk ohälsa.

Samtidigt jobbar vi för att det – både i dagens samhälle och i framtiden – ska vara lätt att få psykiatrisk vård när behov uppstår. Särskilt för barn och unga är detta mycket viktigt. Den psykiatriska vården ska präglas av en helhetssyn på människan och en nollvision när det gäller självmord.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland har länge haft oacceptabla köer. Tillsammans med våra samarbetspartier i landstinget (Värmlandssamverkan) stöttar vi det arbete som pågår för att lösa problemen där, genom rekrytering, metodutveckling och arbetsmiljöutveckling. Om det behövs mer pengar är vi beredda att skjuta till det också.

Människor som har eller är på väg att få psykiska problem bör få hjälp tidigt, oavsett om de passar in på någon diagnos och innan problemen utvecklats dithän att man behöver psykiatrisk vård. Därför har vi, tillsammans med våra samarbetspartier i landstinget (Värmlandssamverkan), sett till att det nu finns ”första linjen”-mottagningar för unga med psykisk ohälsa över hela Värmland. Vi verkar även för att det ska finnas god kompetens om psykisk ohälsa på ungdomsmottagningar och vårdcentraler.

Fördjupning i ämnet Psykiatri

Avsnittet Psykisk ohälsa och missbruk i vårt regionala handlingsprogram.

 

Debattartiklar, insändare och blogginlägg:

Jesper Johansson och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Fråga till Sverigedemokraterna. Säffle-Tidningen 2018-08-14.

Robert Halvarsson: Glädjande beslut om patientavgifter. Blogginlägg 2015-06-07, bland annat om avgiftsfrihet för besök vid Första linjen och Visit.

Louise Hamilton: ADHD-medicin hjälper många. Blogginlägg 2015-06-02.

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Hur vågar vi göra så? Värmlands Folkblad 2014-07-11.

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Barn som behöver hjälp ska få det tidigt. Värmlands Folkblad 2014-07-08.

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: ”Skutan Bup” på väg vändas rätt. Värmlands Folkblad 2014-01-23.

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: På väg åt rätt håll. Värmlands Folkblad 2013-08-30.

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Bättre för barnpsyk i höst. Värmlands Folkblad 2013-08-22.

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Sköterskor viktiga inom psykiatrin. Värmlands Folkblad 2012-02-18.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: