Rovdjur i våra skogar, betesdjur i våra hagar

Vi vill ha långsiktigt livskraftiga rovdjursstammar och en förvaltning som inriktas på att minska risken för rovdjursangrepp på tamdjur.

Även rovdjuren hör hemma i våra skogar. Foto: Johannes Jansson (Creative Commons Attribution 2.5 Denmark)

Miljöpartiet vill

  • att rovdjursstammarna ska bli långsiktigt livskraftiga,
  • att samhället bidrar ekonomiskt till åtgärder som förebygger rovdjursangrepp på tamdjur och ger ersättning när angrepp inträffat,
  • att innan en långsiktigt livskraftig vargstam uppnåtts ska vargjakt bara tillåtas om den riktas mot vargar som orsakat skada eller som uppträtt för oskyggt mot människor.

Rovdjuren hör hemma i våra skogar. Vi anser att all mänsklig verksamhet bör anpassas till naturens förutsättningar, och till de förutsättningarna hör att det finns rovdjur som varg, björn, lodjur och numera även järv i Värmland.

Vårt grundläggande mål är att rovdjursstammarna ska bli långsiktigt livskraftiga. Om så stora stammar inte ryms i Skandinavien, så måste våra rovdjursstammar få hänga samman med de finska stammarna av samma arter.

För att det inte ska bli för svårt att hålla tamdjur i områden med stora rovdjur bör samhället hjälpa till med bidrag till åtgärder som förebygger rovdjursangrepp, t.ex. rovdjursavvisande stängsel. Samhället bör även ge skälig ekonomisk ersättning för skador som uppkommer när sådana angrepp inträffar. Miljöpartiet har sett till att öka de medel staten avsätter för sådana bidrag och ersättningar. Ekonomisk hjälp till djurhållare, kombinerat med jakt på de rovdjur som orsakat skada, gör att vi kan ha både rovdjur i skogarna och betesdjur i hagarna.

Fördjupning i ämnet Rovdjur

 

Avsnittet Mångfald i naturen till glädje för oss människor i vårt regionala handlingsprogram

Biologisk mångfald. Programfördjupning beslutad av partistyrelsen april 2018

 

Debattartiklar och blogginlägg:

Lars-Ola Westerlund: Förebyggande arbete ger resultat i vargfrågan. Blogginlägg 2016-06-21.

Stina Bergström & Emma Nohrén: Vi tar ansvar för en stabil vargpolitik. Nya Wermlands-Tidningen 2015-07-10.

Stina Bergström & Emma Nohrén: Det krävs förebyggande arbete. Nya Wermlands-Tidningen 2015-06-01.

Stina Bergström & Emma Nohrén: Den nya vargpolitiken. Värmlands Folkblad 2015-02-24.

Emma Nohrén & Stina Bergström: Skydda tamboskap och husdjur. Nya Wermlands-Tidningen 2015-02-03.

Birgitta Karstensson & Karl-Erik Keck: Underlätta skyddsjakten! Torsbybladet 2014-09-10.

Stina Bergström: Får i våra hagar, rovdjur i våra skogar. Värmlands Folkblad 2014-08-02.

Stina Bergström: Skyddsjakt men inte licensjakt. Nya Wermlands-Tidningen 2013-03-22.

Åsa Romson & Stina Bergström: Gör om och gör rätt, miljöministern. Värmlands Folkblad 2011-09-08.

Carl Schlyter & Stina Bergström: Även moderaterna borde välkomna EU-granskningen. Värmlands Folkblad 2011-02-22.

Stina Bergström & Martin Oscarsson: Vargjakten meningslöst spektakel. Värmlands Folkblad 2011-01-04.

Marja Rönnholm: Vargstammen är starkt hotad. Nya Wermlands-Tidningen 2010-02-23.

Marja Rönnholm: Olyckligt med licensjakt på varg. Nya Wermlands-Tidningen 2009-11-17.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: