Patientresor med tillgänglighet och trygghet

Servicelinjerna kommer behövas även när den övriga kollektivtrafiken anpassas för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Miljöpartiet vill

  • att servicelinjerna ska finnas kvar.

Servicelinjerna (tidigare kallade sjukreselinjer) är busslinjer som går mellan olika sjukhus och vårdcentraler. Innan dessa fanns behövde väldigt många göra sådana resor med taxi. Vår uppfattning är att servicelinjer i någon form kommer att behövas, även när den övriga kollektivtrafiken anpassas för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Vi ser resan till och från vården som en del av patientbesöket. Det är viktigt att de alternativ för patientresor som erbjuds ger bra tillgänglighet och skapar trygghet. Vi vill gärna vidareutveckla servicelinjerna, men det ska vara på ett sätt som inte försämrar för patienterna.

Fördjupning i ämnet Servicelinjer

 

Debattartiklar:

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: De nya bussarna är anpassade. Värmlands Folkblad 2014-07-23.

Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Vi diskuterar med Region Värmland. Nya Wermlands-Tidningen 2014-05-14.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: