• Värdet från vindkraften ska stanna lokalt! Vi vill att fastighetsskatten
  på vindkraft ska gå tillbaka till kommunen. Människor som bor i närheten av
  vindkraftverk ska kunna bli delägare i vindkraften. Vindkraften ska i första
  hand byggas ut till havs.
 • Värdet från vattenkraften ska stanna regionalt! Energiskatten på
  vattenkraften ska gå tillbaka till regionerna.
 • Solceller på alla tak! Vi vill bygga ut solceller på alla regionens tak och
  andra ytor med potential för solenergi.
 • Energieffektivisera mera! Vi vill rusta upp och energieffektivisera
  regionens fastigheter för att minska regionens energikonsumtion.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter