Jämlikhet

 • Bekämpa all diskriminering! Vi ska arbeta systematiskt mot all
  diskriminering baserad på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
  etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
  sexuell läggning och ålder.
 • Bekämpa rasismen i vården! Vi vill att Region Västerbotten inför
  jämlikhetsdata. Jämlikhetsdata innebär att data samlas in för att identifiera
  omotiverade skillnader baserat på exempelvis etnicitet. Med hjälp av
  jämlikhetsdata kan vi arbeta strukturerat för att bekämpa rasism och annan
  diskriminering i vården.
 • Representation i ledande positioner! Regionledningen ska spegla
  samhällets mångfald.
 • Inkluderande bönerum på sjukhusen! Bönerummen på våra sjukhus
  och lasarett ska vara inkluderande för människor med olika
  trosuppfattningar.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter