Jämlikhet

Jämlikhet

Alla människor är lika mycket värda, men trots det behandlas människor än idag olika baserat på hudfärg, namn, religion och sexuell läggning.
Vi vill bekämpa alla former av främlingsfientlighet, rasism och diskriminering – islamofobi, rasism mot samer, afrofobi, antisemitism, diskriminering mot HBTQIA-personer etc. – så att alla på riktigt värderas och behandlas likvärdigt och har lika möjligheter i livet. För att göra det behöver främlingsfientlighet, rasism och diskriminering uppmärksammas, till exempel genom utbildning och användning av jämlikhetsdata, och bekämpas, till exempel genom effektivt arbete mot diskriminering och lika lön för lika arbete.

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter