Jämställdhet

 • Prioritera vården för sexuellt våldsutsatta! Vi vill stärka vården för
  sexuellt våldsutsatta i hela länet genom att utveckla vården inom Centrum
  mot våld.
 • Bekämpa våld i nära relationer! Vi vill öka det förebyggande arbetet mot
  våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor samt killars våld mot tjejer.
 • Uppmärksamma mäns psykiska ohälsa! Vi vill stärka arbetet för mäns
  psykiska hälsa och bättre fånga upp när mäns psykisk ohälsa leder till våld
  eller på andra sätt drabbar omgivningen.
 • Gratis menskopp och bättre vård för kvinnor! Vård och stöd för
  kvinnor behöver prioriteras. Vi vill att menskopp och andra mensskydd ska
  finnas kostnadsfritt på ungdomsmottagningarna. Vi vill satsa mer resurser på
  sjukdomar som drabbar kvinnor, till exempel endometrios och vestibulit. Vi
  vill höja kunskapen hos personalen och allmänheten om klimakteriet, till
  exempel genom informationskampanjer och utbildning.
 • Säkra den könsbekräftande vården! Könsbekräftande vård är en
  rättighet. Vi vill säkra könsbekräftande vård och behandling på
  könsidentitetsmottagningen i Västerbotten genom dubblerad bemanning och
  specialistläkarkompetens.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter