Jämställdhet

Jämställdhet

Ingen man ska slå en kvinna eller ett barn. För att bekämpa våldet behöver vi ändra mansnormen så att ingen pojke växer upp till en man som slår, våldet måste upptäckas och kvinnor och barn måste skyddas.
Vi behöver dessutom även arbeta för jämställdhet på alla områden. Ett jämställt samhälle har fördelar för både kvinnor och män, till exempel genom att kvinnor får högre livsinkomst, pojkar får bättre skolresultat, kvinnodominerade yrken har högre lön, män slår inte andra män, kvinnor och barn, kvinnor och män delar arbetet i hemmet, män söker vård och begår färre självmord och kvinnosjukdomar prioriteras lika som manliga.

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter