• Jobba mindre! Vi vill sänka arbetstiden för regionens anställda. Vi vill börja
  med att införa sänkt arbetstid på de arbetsplatser som efterfrågar detta.
 • Utbildning i hela länet och på distans! Vi vill satsa på platsförlagda
  utbildningar och distansutbildningar för att få fler att söka jobb i
  Västerbottens alla kommuner. Här spelar regionens folkhögskolor en viktig
  roll.
 • Bekämpa rasismen på arbetsmarknaden! Arbeta strukturerat mot
  rasism och diskriminering på arbetsmarknaden, till exempel genom att
  uppmuntra verksamheter att införa jämlikhetsdata.
 • Icke-diskriminering nyckel till kompetensförsörjningen! Vi vill
  kompetensutveckla personal för att säkerställa icke-diskriminerande
  rekryteringar. Med icke-diskriminerande rekryteringar säkrar vi att
  rekrytering baseras på kompetens och skapar bättre förutsättningar för att
  klara kompetensförsörjningen.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter