• Kultur av hög kvalité för alla! Regionens kulturinstitutioner,
  Västerbottensteatern, NorrlandsOperan och regionens muséer, ska hålla hög
  kvalité och bedriva verksamhet som tillgängliggörs för fler i hela regionen.
 • Samiska på regionens skyltar! Vi vill att skyltningen inom regionens
  verksamheter i större utsträckning även ska skrivas på samiska. Samiska ska
  skrivas i samma teckenstorlek som den svenska skyltningen.
 • Fler samiska centrum! Vi vill satsa på fler samiska centrum i länet, som till
  exempel Aejlies i Tärnaby och Tráhppie i Umeå. Vi vill säkra en permanent
  finansiering för Aejlies och Tráhppie.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter