Landsbygder

 • Sänkt skatt på landsbygden! Vi vill utöka skattereduktionen för alla
  boende i landsbygdskommuner till 4 000 kr per år samt ge en
  engångsutbetalning om 2 000 kr.
 • Fler offentliga jobb! Vi vill att fler offentliga jobb ska placeras i mindre
  kommuner.
 • Samhällsservice för alla! I en så kallad servicenod samlas samhällsservice
  på en plats, till exempel genom att kombinera dagligvaruhandel, drivmedels- och
  laddstation, post, med mera. Vi vill stärka servicenoderna för att säkra
  god tillgång till samhällsservice i hela regionen.
 • Bygg ut laddinfrastrukturen snabbt! Vi vill skynda på utbyggnaden av
  laddinfrastruktur i hela länet. Regionen ska föregå med gott exempel och
  bygga publika laddstolpar vid hälsocentraler i varje kommun.
 • Rusta upp bilvägar och bygg cykelvägar! Vi vill att bilvägarna på
  landsbygden ska rustas upp. Vi vill också bygga cykelvägar för att binda
  samman närliggande byar på landsbygden.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 17 april 2024

Grön ungdom: EU-valet närmar sig med stormsteg

Västmanland, 17 april 2024

Dags för EU-val!

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter