Livsmedelsproduktion och lantbruk

 • Minska matens klimatavtryck! Vi vill att regionen ska upphandla
  livsmedel som har låg klimatpåverkan, stärker den biologiska mångfalden och
  säkerställer djurens rätt.
 • Enklare upphandling för producenterna! Vi behöver fler lokala
  livsmedelsproducenter i Västerbotten, stora som små. Vi vill förenkla för
  mindre livsmedelsproducenter att delta i offentlig upphandling.
  Upphandlingen kan förenklas genom att till exempel skapa en modell där
  volymen livsmedel som ska upphandlas delas upp i mindre kvoter.
 • Fler slakterier i Västerbotten! Det behövs fler slakterier i länet. Fler
  slakterier är en förutsättning för en ökad andel närproducerat kött och bättre
  djurhälsa.
 • Grön fond för bönder! Vi vill skapa en regional grön fond för lantbrukare
  och skogsbrukare. Den gröna fonden ska stimulera investeringar för att ställa
  om och utveckla branschen. Förädlingsindustrin är ett exempel som har en
  stor potential att utvecklas i Västerbotten.
 • Fler som jobbar inom gröna näringar! Vi vill att jobb inom de gröna
  näringarna (jordbruk, trädgård och skogsbruk) marknadsförs. Jord- och
  skogsbruk ska vid behov erbjudas stöd för att förenkla ägarskiften och
  generationsskiften.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter