Miljö och klimat

 • Prioritera miljö och klimat! Region Västerbotten ska ha en tydlig ledning
  och organisation som jobbar med regionens miljö- och klimatarbete. Miljöoch
  klimatkompetensen i organisationen behöver öka genom mer pengar, fler
  anställda och utbildning inom området.
 • Plan för att klara Parisavtalet! Vi vill att regionen ska ge stöd till
  Västerbottens alla kommuner för att de ska ta fram en plan med åtgärder för
  hur kommunen ska bidra till målen i Parisavtalet.
 • Fossilfri och cirkulär region! Vi vill investera i fossilfria transporter och
  energi, energieffektivisering, minskad användning av engångsartiklar och
  andra förbrukningsvaror samt återvinning för att göra regionen till en fossilfri
  och cirkulär verksamhet.
 • Klimatsäkra all upphandling! Allt som regionen upphandlar ska vara i
  linje med målen i Parisavtalet.
 • Fossilfria finanser! Regionens tillgångar ska inte investeras i fossil energi.
 • Stoppa nedskräpningen! Vi vill stötta kommunerna i arbetet mot den
  ökande nedskräpningen.

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Skåne, 14 juni 2024

Miljöpartiet vill sänka biljettpriserna hos Skånetrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter