Säkerhet och beredskap

 • Öka självförsörjningsgraden! Regionen behöver bli mer självförsörjande
  på närproducerade livsmedel och energi för att öka beredskapen vid kris och
  krig.
 • Upprätta säkerhetslager! Regionen behöver upprätta säkerhetslager med
  reserver av medicin och livsmedel.
 • Stärk IT-säkerheten! Vi vill förbättra säkerheten i regionens IT-system, till
  exempel på sjukhusen.
 • Utbilda i krisberedskap! Vi vill utbilda personalen i krisberedskap.
 • Rusta upp för klimatförändringarnas konsekvenser! Regionen
  behöver rusta upp för att kunna hantera klimatförändringarnas konsekvenser.
  Det innebär till exempel god beredskap vid extremväder, skogsbränder,
  skyfall, torka, förändrade sjukdomar, med mera.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter