• Mer biologisk mångfald, kolinlagring och klimatanpassning! Region
  Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Skogsstyrelsen har tagit fram ett
  regionalt skogsprogram. Vi vill ha fler effektiva åtgärder för klimatanpassning,
  minskade utsläpp och ökad kolinlagring samt stärkt biologisk mångfald inom
  ramen för programmet.
 • Hyggesfria skogsbruksmetoder! Vi vill att det inom Skogsprogram
  Västerbotten utvecklas hyggesfria skogsbruksmetoder anpassade för
  Västerbottens klimat.
 • Rädda fjällskogen! Gammelskogen och fjällskogen ska skyddas från
  avverkning. Vi vill avsätta ekonomiska medel och ersättningsmark för
  skogsägare som vill bilda naturreservat.
 • Minska de stora skogsbolagens makt! Vi vill skapa en jämn maktbalans
  mellan skogsbolag, jägare, samer och friluftsliv.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter