• Mer biologisk mångfald, kolinlagring och klimatanpassning! Region
  Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Skogsstyrelsen har tagit fram ett
  regionalt skogsprogram. Vi vill ha fler effektiva åtgärder för klimatanpassning,
  minskade utsläpp och ökad kolinlagring samt stärkt biologisk mångfald inom
  ramen för programmet.
 • Hyggesfria skogsbruksmetoder! Vi vill att det inom Skogsprogram
  Västerbotten utvecklas hyggesfria skogsbruksmetoder anpassade för
  Västerbottens klimat.
 • Rädda fjällskogen! Gammelskogen och fjällskogen ska skyddas från
  avverkning. Vi vill avsätta ekonomiska medel och ersättningsmark för
  skogsägare som vill bilda naturreservat.
 • Minska de stora skogsbolagens makt! Vi vill skapa en jämn maktbalans
  mellan skogsbolag, jägare, samer och friluftsliv.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter