Transport och infrastruktur

 • Mer, billigare och gratis kollektivtrafik! Vi vill bygga ut
  kollektivtrafiken i hela länet och sänka biljettpriset. Skolungdomar ska resa
  gratis med lokaltrafik och Länstrafiken även utanför skoltid.
 • Ta med cykeln ombord på buss- och tågresan! Det ska gå att ta med sig
  cykel på Länstrafikens och Norrtågs bussar och tåg.
 • Renässans för tågtrafiken i Västerbotten! Vi vill ha tågtrafik från
  Dorotea till Sorsele, från Skellefteå till Umeå och från Lycksele till Mo i Rana!
  Norrbotniabanan ska färdigställas längs hela kusten. Vi vill att Nya
  Ostkustbanan uppgraderas med dubbelspår eftersom banan också är viktig för
  Västerbotten. Inlandsbanan och Tvärbanan ska rustas upp. Tvärbanan ska
  också elektrifieras och byggas ut till Mo i Rana. För övriga järnvägssträckor
  som inte är elektrifierade är vätgasdrivna gods- och persontåg en klimatvänlig
  lösning.
 • Fossilfria tjänsteresor! Tjänsteresorna i regionen ska vara fossilfria.
  Regionens fordon ska bytas ut till fossilfria fordon och laddinfrastruktur ska
  byggas ut vid hälsocentraler i varje kommun. Vi vill skärpa
  prioriteringsordningen för tjänsteresor så att digitala möten är förstahandsval
  och resor med tåg och buss är andrahandsval.
 • Elflyg mellan Sverige, Norge och Finland! Regionala elflyg ska binda
  ihop de nordliga landsdelarna av Sverige, Norge och Finland.
 • Bygg vätgasmackar! Vi vill satsa på vätgastankstationer för tung trafik för
  att skapa förutsättningar för godstrafiken att ställa om till fossilfritt.

Nyheter på ämnesordet

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter