Falun

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Falun!

Vi träffas varje måndag klockan 18.00-20.00 i vår partilokal på Åsgatan 46. 

___________________

Facebook

Instagram

Kalendarium

Kontakta oss

___________________

Gröna framgångar i Falu kommun 2011-2018

___________________

Valmanifest inför omvalet 2019

Kommunlistan 2018 (och 2019)

___________________

Miljöpartiet de gröna i Dalarna

___________________

Grön Ungdom Dalarna

Våra prioriteringar

Skog och biologisk mångfald.

Låt Faluns skogar vara källa till rekreation, upplevelser och hemvist för biologisk mångfald. Öka arealen skyddad natur.

Demokrati.

Falun ska vara Sveriges främsta demokratikommun. På grönt initiativ har kommunen stärkt det aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin.

Kultur.

Alla barn och unga i Falun ska ha tillgång till ett levande kulturliv med stor möjlighet till eget skapande. Faluns nya kulturskola ska bli en fyr för barns och ungas rätt till kultur.

Klimat.

Vårt mål är att Falun ska vara en klimatneutral kommun om 15 år. Det kräver satsningar på kollektivtrafiken, ett hållbart trafiksystem, energieffektiviseringar och förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biogas.

Skola.

Skolan och barnomsorgen ska ha tillräckliga resurser för att varje barn ska kunna utvecklas utifrån egna förutsättningar. Vi behöver fler vuxna i skolan och ökat inflytande för elever, lärare och föräldrar. Låt lärarna vara lärare.

Miljöpartiet Falun

Kontakt