Falun

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Falun. Kom med!

Här finns hjärterum för grönt engagemang och långsiktigt hållbara visioner.

Vi träffas varje måndag 18.00-20.00 i lokalen på Åsgatan 46

Alla beslut som vi tar måste leda till en hållbar stad, och värld! 

-------------------------

Engagera dig

Facebook

Instagram

Kalendarium

Kontakta oss

-------------------------

Valmanifest inför omvalet 2019

Kommunlistan 2018 (och 2019)

-------------------------

Länsprogram 2018-2022

Miljöpartiet de gröna i Dalarna hemsida

Miljöpartiet de gröna i Dalarna på Facebook

Våra prioriteringar

Skog och biologisk mångfald.

Låt Faluns skogar vara källa till rekreation, upplevelser och hemvist för biologisk mångfald. Öka arealen skyddad natur.

Demokrati.

Falun ska vara Sveriges främsta demokratikommun. På grönt initiativ har kommunen stärkt det aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin.

Kultur.

Alla barn och unga i Falun ska ha tillgång till ett levande kulturliv med stor möjlighet till eget skapande. Faluns nya kulturskola ska bli en fyr för barns och ungas rätt till kultur.

Klimat.

Vårt mål är att Falun ska vara en klimatneutral kommun om 15 år. Det kräver satsningar på kollektivtrafiken, ett hållbart trafiksystem, energieffektiviseringar och förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biogas.

Skola.

Skolan och barnomsorgen ska ha tillräckliga resurser för att varje barn ska kunna utvecklas utifrån egna förutsättningar. Vi behöver fler vuxna i skolan och ökat inflytande för elever, lärare och föräldrar. Låt lärarna vara lärare.

Miljöpartiet Falun

Kontakt