Hälso- och sjukvård

Lyssna

Grön, modern vårdpolitik ska vara förebyggande, patientsäker och långsiktigt hållbar. Vården behöver utvecklas så att den förebygger och behandlar de verkliga orsakerna till ohälsa, inte bara symptomen. 

För att uppnå en mer jämlik hälsa behöver vi aktivt stimulera och stödja socioekonomiskt utsatta grupper. För att uppnå bättre och mer långsiktiga beslut om vården, vill vi i större utsträckning verka för uppföljningar, dialoger och analyser kring långsiktiga risker och möjligheter när det gäller satsningar, investeringar och förändringar.

Allt hälso- och sjukvårdsarbete ska ske förebyggande utifrån följande områden:

  • Stimulera och uppmuntra till förebyggande friskvård.
  • Ge stöd till de som riskerar att bli sjuka på grund av sin livsstil eller drabbas av psykisk ohälsa.
  • Föra dialog med och ge mer information till de som redan är sjuka för att minska risken för återfall och att sjukdomen förvärras.

Vidare behöver all sjukvård utvecklas så att den patientsäkert och snabbt kan sätta in de insatser som behövs på den nivå patienten verkligen har behov av. Genom tidiga evidensbaserade behandlingsinsatser vill vi motverka den stora ökningen av psykisk ohälsa och förebygga onödigt lidande för patienten och långsiktigt växande kostnader.

Läs mer

Det regionala handlingsprogrammet i sin helhet.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: