Klimatet och miljön

Lyssna

Klimat- och miljöfrågorna är våra största globala, nationella och regionala utmaningar. Vi tror på Halland som en ansvarsfull föregångsregion i ett nödvändigt omställningsarbete.

För att minska våra utsläpp av växthusgaser ska vi satsa på energieffektivisering, utbyggnad av förnybar energi och hållbar kollektivtrafik.

Maten är en viktig del av klimat- och miljöarbetet och därför behöver regionen öka inköpen av ekologisk mat i köken till minst 50 % under mandatperioden.

Vi vill:

  • Öka användning av förnyelsebar energi och energieffektivisera alla regionens verksamheter. För kollektivtrafiken och regionens egna trans- porter vill vi öka användningen av förnybara bränslen till minst 80% under mandatperioden.
  • Att all mat ska upphandlas med långtgående krav på miljö, etik och djurhållning och därmed även vara GMO-fri.
  • Verka för att ekosystemen i sjöar, vattendrag och hav ska vara i balans. 

Hav, vattendrag och sjöar är Hallands viktigaste naturresurs och attraktionskraft. Vi behöver samarbeta mer och aktivt driva gränsöverskridande projekt för en hållbar mark- och vattenförvaltning med bra badvatten och hållbara fiskbestånd. 

Läs mer

Det regionala handlingsprgrammet i sin helhet.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: