Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

 

Vi behöver stanna upp och fundera över hur vi skapar ett samhälle där så många som möjligt mår bra. Psykisk ohälsa måste högre upp på den politiska agendan.

En grön och modern vård är förebyggande, patientsäker och långsiktigt hållbar. Det innebär att både förebyggande arbete, liksom rehabilitering ingår. Det handlar även om en förbättrad samordning när det gäller behandling och rehabilitering. Olika huvudmän måste samverka mer för individens bästa.

Samhället ska organiseras så att det främjar människors hälsa. Den som blir sjuk ska få vård av hög kvalitet oavsett var i regionen den bor. Personalen ska ha goda arbetsvillkor, rätt utbildning och rätt arbetsuppgifter. Vården ska få mer resurser för att förebygga ohälsa. All hälso- och sjukvård ska bedrivas utifrån individuella förutsättningar oavsett kön, socioekonomiska förutsättningar, funktionshinder eller bakgrund.

Vi vill:

 • Att de som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.
 • Att rätt hjälp ska ges på rätt nivå i rätt tid.
 • Skapa kontinuitet i och tillgänglighet till vården. Invånare ska kunna lista sig på en vårdcentral, ett vårdteam eller direkt hos en läkare.
 • Utveckla teamarbetet inom vården så att socionomer, dietister, arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar tillsammans med läkare och övrig vårdpersonal.
 • Förbättra samverkan mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer. Det ska finnas vårdsamordnare/case manager med mandat så att samverkan sker för patientens bästa.
 • Samverka med kommunerna kring barn där det finns missbruk och/eller psykisk ohälsa i familjen.
 • Främja mötesplatser för människor och familjer med neuropsykiatriska funktionsvariationer.
 • Stärka psykiatrin, så att vi kommer upp på samma nivå som rikets genomsnitt i resurser per invånare.
 • Samordna de tidiga insatserna kring barn- och ungas psykiska hälsa.
 • Avveckla Vårdvalet plus (VV+) för psykiatrisk vård i nuvarande form.
 • Utveckla digitala lösningar som en integrerad del av sjukvården.
 • Kontinuerligt utveckla personalens arbetsmiljö och kompetens.
 • Verka för långsiktig personalpolitik för att motverka behovet av stafettjänster och bemanningsföretag, genom exempelvis förkortad arbetstid, högre lön och attraktivare schema.
 • Förbättra läkemedelsöversynen så att medicineringen blir rätt och följs upp över tid.
 • Systematiskt arbeta med att minska smittorisker och spridning av multiresistenta bakterier i hela vårdkedjan, vilket innefattar minskad antibiotikaanvändning.
 • Vidareutveckla grön rehabilitering.
 • Att alla ska få en trygg hemgång från specialistvården.
 • Säkerställa god palliativ vård i hela Halland.
 • I större utsträckning möjliggöra att invånarna själva kan ta ansvar för sin hälsa och vård utifrån egen förmåga.

Läs mer

Det regionala handlingsprogrammet i sin helhet.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter