Regionalpolitiskt program

Regionalpolitiskt program

Miljöpartiet de gröna i Halland verkar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Halland. För oss har begreppet hållbar utveckling en djup betydelse. Vårt handlingsprogram är ett verktyg för att driva verkligt grön politik för nuvarande och
framtida generationer.

Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers förutsättningar att tillgodose sina behov. Region Halland ska vara opinionsbildare och föregångare inom klimat- och miljöområdet. Vi ska leva upp till internationella och nationella lagar, visioner och mål, samtidigt som vi utmanar genom att utveckla egna regionala målsättningar.

Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om att sätta människan i centrum genom bland annat jämställdhet, god hälsa, rättvisa, demokrati, medmänsklighet och delaktighet. Dessa områden är helt avgörande för långsiktigt hållbar utveckling. Minskade sociala och ekonomiska klyftor har stor betydelse för människors hälsa. Därför behöver den regionala politiken mer aktivt stimulera och stödja socioekonomiskt utsatta grupper, som oftare riskerar att drabbas av ohälsa. Alla behövs och alla ska ha möjlighet att delta och påverka.

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet handlar om att ekonomin ska vara i balans och utvecklas med framtida generationer i åtanke. Inom regionpolitiken vill vi ha hållbara investeringar och driftsformer som tar tillvara resurserna på lång sikt. Det uppnår vi genom väl underbyggda analyser och beslutsunderlag. Det kan handla om beslut om var vi lokaliserar specialistvård, nya behandlingsformer eller beslut om infrastrukturinvesteringar. Inom regionpolitiken är sjukvården den största och viktigaste utmaningen.

Ladda ner och läs hela programmet! Regionalt handlingsprogram för Halland 2022-2026


 

Vårt regionalpolitiska handlingsprogram för innevarande period 2018-2022

Nyheter på ämnesordet

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter