Hållbar regional utveckling

Hållbar regional utveckling 2022–2026

Miljöpartiet de gröna i Halland verkar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbart Halland. Vårt handlingsprogram är ett verktyg för att driva en verkningsfull grön politik för nuvarande och framtida generationer. En röst på oss gör stor skillnad.

Ekologisk hållbarhet handlar om att bruka naturresurserna på ett omsorgsfullt sätt så att hela ekosystemet kan försörja mänskligheten, både nu och i framtiden. Vi tycker att Region Halland ska vara en opinionsbildare och föregångare inom klimat- och miljöområdet. Vi ska leva upp till internationella och nationella lagar, visioner och mål, samtidigt som vi utmanar genom att utveckla egna regionala målsättningar.

Den sociala hållbarheten handlar om att sätta människan i centrum för utvecklingen. Det gör vi genom politiska satsningar på bland annat jämställdhet, jämlikhet, god hälsa, rättvisa, demokrati, medmänsklighet, sammanhållning, tillit och delaktighet. Den regionala politiken bidra till att minska skillnaderna i livsvillkor mellan olika grupper.

Slutligen, ekonomisk hållbarhet handlar om att ekonomin ska vara i balans och utvecklas med
framtida generationer i åtanke. Inom regionpolitiken vill vi ha hållbara investeringar och driftsformer som tar tillvara resurserna på lång sikt. Det uppnår vi genom väl underbyggda analyser och beslutsunderlag. Det kan handla om beslut om infrastrukturinvesteringar eller om var vi lokaliserar specialistvård, samarbeten med andra regioner, nya behandlingsformer, omställningsförmåga, näringslivets utveckling och arbetsmarknads- och utbildningsfrågor.

Läs mer:

Det regionala handlingsprogrammet i sin helhet.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 7 december 2023

Debatt – Regeringen ger andra länder en ursäkt att slå av på takten

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter