Hållbar regional utveckling

 

Halland är på många vis en välmående region. Genom ständig utveckling för grön omställning kan vi bli föregångare när det gäller att skapa nya jobb, utveckla företag och ny teknik. Det ska vara lätt att resa hållbart i Halland. Kollektivtrafiken ska vara snabb, tillgänglig och pålitlig. Vi tror att möjligheten till ett rikt kulturliv och ökade utbildningsinsatser bidrar till att Halland blir en bra plats att leva på. Att utveckla sociala företag är ett bra alternativ för att skapa fler arbetstillfällen för människor som av olika skäl har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det ska också vara lätt att leva och driva företag på landsbygden. Infrastrukturen på landsbygden måste förbättras, exempelvis fiber och telefoni.

Jämställdheten är en viktig del av en hållbar utveckling. För att kunna uppnå ett jämställt samhälle behöver det finnas en medvetenhet kring hur olika maktordningar är sammanflätade och samverkar. Lika lön för lika arbete ska vara en självklarhet.

Vi vill:

 • Verka för nya stationslägen vid Getinge, Väröbacka, Knäred och Veinge.
 • Öka den lokala tågtrafiken inom regionen.
 • Ha ökad turtäthet i kollektivtrafiken.
 • Ha fler tågstopp vid stationen i Åsa.
 • Införa WiFi samt uttag för att ladda på stationer, bussar och tåg.
 • Underlätta för säker och väderskyddad cykelparkering vid stationer.
 • Utveckla stationerna med mer kultur och klimatsmarta tjänster.
 • Verka för fler regionala expressbussar.
 • Utveckla kollektivtrafiken på landsbygden, bland annat genom den anropsstyrda trafiken och samnyttjande av skolskjutsarna.
 • Att alla ska ha tillgång till fiber år 2020.
 • Verka för att det ska vara möjligt att tanka förnybart på landsbygden.
 • Verka för ett tillgängligt friluftsliv, genom exempelvis ekoturism.
 • Att projektmedel som regionen beslutar om ska fördelas efter bedömning av hållbarhet, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
 • Sluta ge bidrag till Halmstad flygplats.
 • Satsa på ett varierat kulturliv och kulturutbildningar för alla åldrar.
 • Arbeta för att alla förskole- och skolbarn i länet ska få uppleva levande teater, musik, konst och dans.
 • Att utbildningar på Munkagårds naturbruksgymnasium ska ha ekologisk profil.
 • Ta vara på nya invånares kompetens i praktik och introduktionsjobb inom regionens verksamheter.
 • Stimulera till fler sociala företag i regionen, exempelvis genom upphandling av tjänster till den egna verksamheten.
 • Utveckla arbetet med att jämställdhetsintegrera regionens verksamheter.
 • Tillsätta en hållbarhetsberedning som tillsammans med kommunerna implementerar arbetet med Agenda 2030 i Halland.

 

Läs mer

Det regionala handlingsprogrammet i sin helhet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: