Angela Everbäck

Ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i servicenämnden i Region Skåne. Ordförande i Miljöpartiet de gröna Vellinge, ledamot i Vellinge kommunstyrelse och kommunfullmäktige. SKL Beredning för Demokrati

Angelas hjärtefrågor

Klimat och Miljö.

Ekonomi / Näringsliv.

Demokrati / Jämställdhet.

Barn och unga.

Angela Everbäck

Aktuella frågor för Angela Everbäck