Angela Everbäck

Ledamot i regionfullmäktige, ledamot i servicenämnden och ledamot i Business Region Skånes styrelse, ordförande i Miljöpartiet de gröna Vellinge, ledamot i Vellinge kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Angelas hjärtefrågor

Klimat och Miljö.

Ekonomi / Näringsliv.

Demokrati / Jämställdhet.

Barn och unga.

Aktuella frågor för Angela Everbäck