Angela Everbäck

Ledamot i Regionfullmäktige, ledamot i Servicenämnden i Region Skåne. Ordförande i Miljöpartiet de gröna Vellinge, ledamot i Vellinge kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Ledamot i SKR Beredning för Demokrati. Representant i Europarådet CLRAE

Angelas hjärtefrågor

Klimat och Miljö.

Ekonomi / Näringsliv.

Demokrati / Jämställdhet.

Barn och unga.

Angela Everbäck