Emma Hult

Riksdagsledamot från Jönköpings län och ordförande i riksdagens civilutskott. Talesperson för HBTQ-frågor samt bostads- och idrottspolitik.

Emmas hjärtefrågor

Bostäder.

Alla behöver någonstans att bo. Vi vill bygga fler klimatsmarta bostäder och se till att alla har råd med en bostad.

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Mer om Emma Hult

Emma Hult om politik

Den viktigaste valfrågan för mig är att vi ska lämna över en väl fungerande planet till våra barn och barnbarn. 

 

Rent vatten är det viktigaste vi har. Jag säger nej till en gruva i Norra kärr, nej till försvarets övningar i, över och vid sjön och ja till att minimera de överiga hot som finns mot Vätterns vatten och vårt dricksvatten.

Idag står byggsektorn för 1/5 av Sveriges utsläpp. Det måste vi göra något åt.

Det vi bygger idag måste bli klimatsmart och hållbart, både för människor och miljö. För att vi ska klara av vår tids största utmaning, klimatutmaningen, måste byggsektorns utsläpp minska oc för att minska utläppen ska vi bygga mer i trä.

Miljöpartiet har som mål att minst hälften av alla hus byggs med trästomme senast 2025. Trä är det enda förnyelsebara byggmaterialet, trä binder koldioxid och trä får oss att må bra.

Sverige ska vara ett öppet land.

I tider som dessa måste vi väran asylträttern och skapa lagliga vägar till EU. Vägar som inte innebär en resa i gummibåt över farligt hav. De som flyr krig och förtryck ska få komma hit. I mit Sverige är dom välkomna.

 

 

 

Personligt

Jag är övertygad om att olika berikar. Jag vill vara med och forma ett Sverige för alla, där ålder, bakgrund, sexuella läggning eller kön inte ska spela någon roll. Ett Sverige där alla har lika rätt till kunskap, där vi planerar långsiktigt och där vi är rädda om den natur och de resurser vi har.

CV

Länk till LinkedIn