Emma Hult

Riksdagsledamot från Jönköpings län, bostads- och idrottspolitisk talesperson

Emmas hjärtefrågor

Bostäder.

Bostadsbristen i Sverige drabbar kommuner i hela landet, och bostäder står för en stor klimatpåverkan. Därför vill Miljöpartiet bygga fler klimatsmarta bostäder.

Klimat.

Barnens framtid står på spel. Det ska vara enkelt att vara klimat- och miljövänlig. Vi vill satsa på allt från kollektivtrafik till eko-mat.

Jämställdhet.

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Samhället är inte jämställt, ännu. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti.

HBTQ.

Miljöpartiet vill riva ner de normer som begränsar och förtrycker människor. Vi accepterar inte diskriminering, osynliggörande och dåligt bemötande av HBTQ-personer. Vi vill skapa ett samhälle där alla har rätt att vara sig själva och respekteras för det.

Högre utbildning och forskning.

Studenter investerar tid och pengar i sin och Sveriges framtid. De förtjänar hög kvalitet på utbildningen och goda sociala villkor. En öppen och väl utbyggd högre utbildning lägger grunden för utvecklingen av Sveriges företag, välfärd och kultur.

Vattenkampanjen.

Mer om Emma Hult

Emma Hult om politik

Ledamot i Civilutskottet och ersättare i Kulturutskottet i riksdagen

Personligt

Jag är övertygad om att olika berikar. Jag vill vara med och forma ett Sverige för alla, där ålder, bakgrund, sexuella läggning eller kön inte ska spela någon roll. Ett Sverige där alla har lika rätt till kunskap, där vi planerar långsiktigt och där vi är rädda om den natur och de resurser vi har.