Emma Hult

Riksdagsledamot från Jönköpings län, bostads- och idrottspolitisk talesperson

Emmas hjärtefrågor

Bostäder.

Alla behöver någonstans att bo. Sverige ska fortsätta ha en ambitiös och grön bostadspolitik. Vi vill bygga fler klimatsmarta bostäder, för alla grupper i samhället.

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Jämställdhet.

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Samhället är inte jämställt, ännu. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti.

Mer om Emma Hult

Emma Hult om politik

 

Det är NU inte sen som vi måste agera och anta den klimatutmaning vi står inför.
 

Det är Nu inte sen som vi har chansen att se till att kommande generationer, våra barnbarn och deras barn också har en planet att leva på och av.
 

Det är NU inte sen som vi måste göra den förändring som krävs så att det inte finns mer plast än fisk i våra hav.
 

Det är NU!

 

Personligt

Jag är övertygad om att olika berikar. Jag vill vara med och forma ett Sverige för alla, där ålder, bakgrund, sexuella läggning eller kön inte ska spela någon roll. Ett Sverige där alla har lika rätt till kunskap, där vi planerar långsiktigt och där vi är rädda om den natur och de resurser vi har.

CV

Länk till LinkedIn