Pär Holmgren

EU-parlamentariker

Pärs hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten, i Sverige och EU.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Mat och jordbruk.

Vad vi lägger på tallriken spelar roll. Vi vill ha god, näringsrik, ekologisk, giftfri och närproducerad mat, nu.

Skog och biologisk mångfald.

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Vi vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Energi.

I vårt Sverige glittrar solceller på taken och till havs står parker med vindkraftverk. Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart!

”Om vi blir tillräckligt många så blir vi den kritiska massan som kan lösa det här. Tillsammans.”

Aktuella frågor för Pär Holmgren

Mer om Pär Holmgren

Pär Holmgren om politik

Jag kommer lägga all min tid på att arbeta för en omställning till ett hållbart EU, med klimatutsläpp som håller sig under Parisavtalets mål. EU kan och ska ta ledningen och påverka länder som Kina och USA i rätt riktning.

Det är bråttom att ställa om, men vår politik bygger på det som vetenskapen säger krävs för att hålla den globala uppvärmningen på en nivå där stora störningar kan undvikas.

Det viktigaste verktyget är en tydlig utsläppsbudget för alla länder, som tvingar dem att minska sina koldioxidutsläpp med 10–15 procent per år. På så vis blir det samma ordning och reda i klimatpolitiken som i den ekonomiska politiken.

Jag vill också arbeta för att det ska gå enklare och snabbare att åka tåg i Europa. Och för en jordbrukspolitik som gynnar lantbrukare som minskar fossila utsläpp, giftspridning och antibiotikaanvändning. Det är bra både för klimatet och den biologiska mångfalden – och för Sveriges alla duktiga lantbrukare. De ska inte riskera att konkurreras ut av andra som pressar priser med hjälp av antibiotika och giftspridning.