Pär Holmgren

EU-parlamentariker

Pärs hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Mat och jordbruk.

Vilken mat vi lägger på tallriken spelar roll. Vi vill ha ekologisk och klimatsmart mat på tallriken, nu. Mat som är god, näringsrik, giftfri och närproducerad mat.

Skog och biologisk mångfald.

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Energi.

I vårt Sverige glittrar solceller på taken och till havs står parker med vindkraftverk. Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart.

”Om vi blir tillräckligt många så blir vi den kritiska massan som kan lösa det här. Tillsammans.”

Mer om Pär Holmgren

Pär Holmgren om politik

Jag kommer lägga all min tid på att arbeta för en omställning till ett hållbart EU, med klimatutsläpp som håller sig under Parisavtalets mål. EU kan och ska ta ledningen och påverka länder som Kina och USA i rätt riktning.

Det är bråttom att ställa om, men vår politik bygger på det som vetenskapen säger krävs för att hålla den globala uppvärmningen på en nivå där stora störningar kan undvikas.

Det viktigaste verktyget är en tydlig utsläppsbudget för alla länder, som tvingar dem att minska sina koldioxidutsläpp med 10–15 procent per år. På så vis blir det samma ordning och reda i klimatpolitiken som i den ekonomiska politiken.

Jag vill också arbeta för att det ska gå enklare och snabbare att åka tåg i Europa. Och för en jordbrukspolitik som gynnar lantbrukare som minskar fossila utsläpp, giftspridning och antibiotikaanvändning. Det är bra både för klimatet och den biologiska mångfalden – och för Sveriges alla duktiga lantbrukare. De ska inte riskera att konkurreras ut av andra som pressar priser med hjälp av antibiotika och giftspridning.

CV

Arbetslivserfarenhet

 • 1987–1993 Officer, Kaptens grad, Försvarsmakten
 • 1988-1993 Doktorand, lärare, forskarassistent Uppsala universitet
 • 1988–2008 Meteorolog, Sveriges Television
 • 2001-2019 Författare; 18 böcker
 • 2009–2015 Egenföretagare; Spridda skurar AB och bokförlaget Pärspektiv förlag AB
 • 2009-2019 Gästföreläsare, lärare, Uppsala universitet
 • 2015–2019 Naturskadespecialist, Länsförsäkringar
 • 2019- Ledamot, Europaparlamentet

Förtroendeuppdrag

 • 2008–2017 Ledamot, SMHI:s insynsråd
 • 2010–2012 Styrelseledamot, Naturskyddsföreningen
 • 2011-2019 Styrelseledamot och utbildningsansvarig Artister för Miljön

Utbildning

 • 1980-1983 Gymnasieutbildning, naturvetenskap, Celsiusskolan, Uppsala
 • 1983-1984 Grundläggande officersutbildning oh flygutbildning, F5, Ljungbyhed, Flygvapnets Krigsflygskola och Väderskola
 • 1984–1987 Fysikerlinjen, fil kand meteorologi, Uppsala universitet
 • 1988-1993 Doktorand, fil licentiat meteorologi, Uppsala universitet