Företagande

Företagande

Miljöpartiet de grönas vision
Samhället stödjer och stärker möjligheterna för människor med goda idéer att starta och driva företag. Steget från idé och innovation till prototyp, produkt och kommersialisering är kort. Vi investeringar för framtiden i utbildning, forskning, kompetensförsörjning och kommersialisering av innovationer. Företagarna är trygga i att energieffektivisering och miljöanpassning lönar sig och många företag har kommit långt inom miljöteknik och hållbara lösningar.

Vi ser nya företagsformer inom den sociala ekonomin växa fram, exempelvis kooperativ och lokala företagsfonder. Vi främjar nya bolagsformer som förutom ekonomiska mål också handlar att gynna allmänna intressen.

Utmaningar i Örebro län
Många företag i vårt län vill anställa och utveckla. Det är dock problem med matchningen och kompetensbrist. Det är fler män än kvinnor som startar företag. Småföretagen som vill starta eller utvecklas behöver en serviceinriktad hjälp från samhället och pragmatisk myndighetsutövning. Nyanlända entreprenörer behöver särskilt stöd. Flera småkommuner i länet har en sårbar arbetsmarknad med få stora företag och behov av ett mer diversifierat näringsliv. Bredbandsutbyggnaden behöver intensifieras och övrig infrastruktur, såsom attraktiva pendlingsmöjligheter måste utvecklas.

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
– Kommunerna bör kunna erbjuda företagen rådgivning inom miljö- och energianpassning.

– Kommunal service och myndighetsutövning gentemot företagarna bör vara professionell, pragmatisk och anpassad utifrån företagarnas förutsättningar.

– Kommunerna och regionen upphandlar på så vis att lokala företag har möjlighet att få teckna avtal.

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022.    

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter