Klimat

Den pågående klimatförändringen äventyrar mänsklighetens framtid. Alla länder och regioner måste sluta att släppa ut klimatfarliga gaser. Framtiden bygger på förnybar energi. Riksdagen har därför beslutat att Sverige ska vara fossilfritt 2040.

Miljöpartiet vill

  • regionens verksamheter ska drivas av 100 procent förnybar energi senast 2030,
  • att regionen ska handla ekologisk, närodlad, lokalproducerad mat så att det gynnar lantbrukare i länet samt att svenska djurskyddsregler ska gälla för regionens inköp av kött, oavsett ursprungsland
  • att det ska vara lätt att tanka fossilfritt i hela länet
  • att flyget ska bära sina egna kostnader och att regionen avslutar sina skattesubventioner till Örebro Airport

Från Valmanifest 2019-2022.

 

 

 

 

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 31 mars 2023

Grön ungdom: Ungdomar borde engagera sig!

Värmland, 28 mars 2023

MP kritiska: Låg ambition från regionstyrelsen om terapier mot psykisk ohälsa

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter