Klimat

Den pågående klimatförändringen äventyrar mänsklighetens framtid. Alla länder och regioner måste sluta att släppa ut klimatfarliga gaser. Framtiden bygger på förnybar energi. Riksdagen har därför beslutat att Sverige ska vara fossilfritt 2040.

Miljöpartiet vill

  • regionens verksamheter ska drivas av 100 procent förnybar energi senast 2030,
  • att regionen ska handla ekologisk, närodlad, lokalproducerad mat så att det gynnar lantbrukare i länet samt att svenska djurskyddsregler ska gälla för regionens inköp av kött, oavsett ursprungsland
  • att det ska vara lätt att tanka fossilfritt i hela länet
  • att flyget ska bära sina egna kostnader och att regionen avslutar sina skattesubventioner till Örebro Airport

Från Valmanifest 2019-2022.

 

 

 

 

Nyheter på Klimat

Örebro län, 23 november 2021

Miljöpartiet: Klimatklivet driver på omställningen i Örebro län

Örebro län, 8 november 2021

Debatt: Miljöpartiet är Sveriges enda klimatparti

Örebro län, 5 november 2021

DN Debatt Repliker. ”Priset på utsläpp kan vara lägre i fattiga länder”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter