Lands- och glesbygd

Lands- och glesbygd

Miljöpartiet vill underlätta för små och lokala företag samt, bland annat inom handel och service. Miljöpartiet vill även att Region Örebro län ska utveckla ekoturismen, livsmedelsproduktionen och produktion av förnybar energi i Örebro län.


Miljöpartiet de grönas vision
En levande landsbygd erbjuder attraktiva livsmiljöer med närhet till friluftsliv och rekreation. Kollektivtrafiken är väl utbyggd och välfungerande i hela länet, och gör det möjligt att arbeta och bo på landsbygden. Beroendet av fossila drivmedel är brutet, och en del av de gröna bränslena produceras på landsbygden i länet. Byskolor, folkhögskolor, regionala högskolor och distansutbildningar ger möjlighet till utbildning i hela länet.

Distansarbete och kultur på distans är lättillgängliga alternativ, genom bland annat utbyggt, snabbt bredband. Småföretagandet blomstrar runt om på landsbygden, och många av dem är verksamma inom ekoturism och energi- och livsmedelsproduktion. Kultur- och föreningsliv och idéburna organisationer bidrar till socialt hållbara samhällen och stärkt livskvalitet, och det finns tillgängliga mötesplatser för dessa på landsbygden i hela Örebro län. 

Utmaningar i Örebro län
Befolkningsökningen fortsatte vara exceptionellt stor i länet under 2015. Tillväxten är dock mycket snedfördelad mellan kommunerna, och mellan stad och landsbygd. Den snabba urbaniseringen innebär utmaningar för alla.

Idag har bara cirka en femtedel av de som bor på landsbygden i Örebro län tillgång till snabbt bredband (minst 100 mbit/s). Kollektivtrafiken är fortfarande inte ett tillräckligt attraktivt alternativ för många som arbetspendlar till tätorter.

Bristande handel på landsbygden beror oftast på att det inte finns en tillräcklig efterfrågan. Kommunerna bör dock ha beredskap för nya etableringar genom att ha planlagd mark för handel och service. 

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
– I varje kommun bör det finnas företagshotell och/eller kontorshubbar för nystartade småföretag.

– Kommunerna bör satsa på bredbandsutbyggnad på landsbygden.

– Kommunerna bör göra upphandlingar som underlättar för lokala företag att lämna anbud.

– Kommunerna bör erbjuda mötesplatser på landsbygden samt lokaler för handel och service.

– Regionen ska arbeta aktivt för att utveckla ekoturism, regional livsmedelsproduktion och förnybar energi. 

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022. 

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter