Nya jobb

Nya jobb

Utveckling för hela länet
Region Örebro län ska ha en arbetsmarknad i hela länet. Vi vill att fler arbeten skapas genom företag som tar stor hänsyn till såväl klimatet som människors välmående och utveckling. Vi ser att kulturen är en viktig del i utvecklingen av vårt samhälle och att den har en stor potential för framtidens arbetsmarknad.

Miljöpartiet vill

  • att regionen riktat stödjer klimatsmarta företag inom besöksnäringen och gröna näringar
  • att regionen arbetar för att öka andelen företag som även skapar social nytta för individen och samhället.

Miljöpartiet de grönas vision
Alla människor bidrar, efter sina egna förutsättningar, till samhället genom arbete. Miljöpartiet värnar en fungerande arbetsrätt och att alla arbetstagare har inflytande över arbetets innehåll och den tid en arbetar. Alla, även unga, har goda utvecklings-möjligheter och känner sig trygga och respekterade.

Miljöpartiet arbetar för att undanröja den strukturella diskrimineringen när det gäller lön, anställningsformer och arbetstid. I kvinnodominerade branscher är arbetsvillkoren rimliga och anställningsformerna trygga. Människor väljer yrken fritt oavsett könsnormer.

Människors arbetsliv präglas av en hälsosam balans mellan arbete och fritid. 

Utmaningar i Örebro län
I regionen och länets kommuner ökar sjuktalen hos medarbetarna. Statistik från riket visar att den psykiska ohälsan är en stor orsak. Kvinnor är mer psykosocialt sjuka än män vilket är extra bekymmersamt när den största delen av arbetstagarna är kvinnor. Av regionens anställda är cirka 20 procent män och 80 procent kvinnor. I kommunerna är förhållandet likartat. Att arbeta inom vården och omsorgen är ett fysiskt tungt arbete där många kvinnor inte orkar hela vägen fram till pension. Rätten till heltid är inte självklar i alla organisationer. Löneläget är lågt i sektorn vilket gör att kvinnorna inte kan leva på en deltidslön. Många anställda är inte utbildade på grund av personalbrist. 

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
– Alla kommuner bör ge sina medarbetare rätt till önskad arbetstid.

– Kommunerna bör medvetet skapa en karriärs- och kompetenstrappa för sina anställda som stimulerar till avancemang och vidareutbildning. Ökat ansvar och kunskap bör synas i lönekuvertet.

– Regionen ska och kommunen bör, i syfte att minska sjuktalen, genomföra studier och projekt som för att förkorta arbetstiden, exempelvis sex timmars arbetsdag för vissa grupper.

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022 och Valmanifest 2019-2022.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Örebro län, 19 november 2023

P4 Örebro: Jämn kamp i språkrörsvalet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter