Klimat

Orust energi och klimatneutralt 2020 - där nådde vi inte ända fram. 2017 såg vi i kommunen att vi inte hunnit så långt som vi önskat. En energi- och klimatstrategi 2017-2030 klubbades i KF.

 

Vi i Miljöpartiet kommer att arbeta hårt för att målen i Orusts Energi- och klimatstrategi 2017-2030 verkligen uppnås (och vi ser till att strategin förankras på alla nivåer) . 

Sverige behöver klimatterapi

Klimatförändringarna är inte ett problem som du ska lösa själv. Vårt recept för att bota Sveriges klimatoro är politik. Vi kallar det klimatterapi.

Fyra av fem oroliga

Klimatförändringen är den fråga som oroar svenska folket mest. Ingen annan fråga oroar fler, inte ens arbetslöshet.

Inte dig det är fel på

Vi kan bara möta klimatutmaningen om vi gör det tillsammans. Klimatfrågan är också relativt enkel – Sverige behöver en politik som sänker utsläppen. Det är inte dig det det är fel på, det är politiken.

Svensk klimatterapi

 1. Ställ om till 100 % förnybar energi
 2. Bygg ut hela landets tågtrafik
 3. Modernisera våra städer med bättre cykel- och kollektivtrafik
 4. Bygg skolor, bostäder och förorter klimatsmartare
 5. Låt mer avfall bli biogas för fordon
 6. Laga mer miljöriktig, god mat på skolor, sjukhus och äldreboenden
 7. Gör de klimatsmarta valen till de billigaste och enklaste alternativen för alla

Internationell klimatterapi

Sverige behöver göra villkorslösa åtaganden om att göra allt vi kan, och söka samarbete med konstruktiva länder från alla världens hörn istället för att skylla ifrån oss. Vi vill också att Sverige omedelbart börjar leverera de nya pengar som vi lovat FN till det internationella klimatarbetet.

NU AVGÖRS FRAMTIDEN

Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten. Sverige skall bli världens första fosilfria välfärdsland.

Miljöpartiet vill

 • satsa på tåg i tid i hela landet, nattåg till Europa och nya höghastighetståg,
 • minska flygets klimatpåverkan med klimatskatt på flyg,
 • ersätta fossil bensin och diesel med 100% förnybart bränsle och el,
 • bygga attraktiva och levande städer med trähus, grönska och kollektivtrafik,
 • satsa på klimatsmart, ekologisk och närodlad mat.

Inspirera världen

Miljöpartiet vill öka takten. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det kräver modiga beslut. Vårt Sverige är attraktivt genom att gå före och öppna för innovation och utveckling.

Klimatsmart mat, elbilar, köp av tjänster och reparationer, grön industri och cykling ska gynnas. Omställningen ska ske så att social och ekonomisk hållbarhet stärks. Genom att visa världen att vi kan leva fossilfria, moderna och goda liv får ett litet land stor påverkan.

Höghastighetståg istället för flyg

Vi vill bygga ny järnväg för höghastighetståg. Restider mellan storstäder kan halveras. Dagens järnväg ska rustas upp. Tågen ska gå i tid. Vi vill att flygets utsläpp ska minska. Klimatskatten på flyg är ett första steg och ska höjas.

Bränslebyte och elbilar

Med bränslebytet fasar vi ut fossilt mot förnybart i pumparna. Senast år 2030 ska sista droppen fossil bensin och diesel bort. Med höjd skatt på tunga fossilbilar, och med större bonus för elbilar, förändrar vi bilköpen.

Städer för människor

Städer ska ha ren luft och grönska. Vi prioriterar de som cyklar, går och åker kollektivt. Vi vill ha fler hus i trä istället för betong. Det är både klimatsmart och vackert.

Klimatsmart mat

Vi vill öka andelen ekologisk mat. Vi vill gynna närodlat och vegetariskt. Vi vill att skola, vård och äldreomsorg serverar mat som är god, hälsosam och bra för klimat och miljö.

100 procent förnybart

Vi vill satsa på utbyggnad av sol- och vindkraft. Sverige ska nå målet om hundra procent förnybar elproduktion i förtid. Senast 2045 ska Sverige ha noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vi vill prioritera landsbygdens transporter, tillgång till bredband och samhällsservice, och bygga ett hållbart Sverige.

Cirkulär ekonomi

Köp av tjänster och reparationer ska gynnas före nya prylar. Att ge möjlighet till mer tid istället för högre lön är klimatsmart. Vi vill ha högre skatt på utsläpp och satsa mer på svensk fossilfri industri och fasa ut fossilt innehav i svenska pensioner. 

Global klimatoffensiv

Miljöpartiet vill trappa upp klimatarbetet i världen. Vi vill driva på för att EU ska införa klimatavgifter mot länder som lämnat Parisavtalet. Vi vill anta en klimatlag i EU. En global kriskommission för klimatet ska inrättas. Rika länder som Sverige ska finansiera klimatarbete i fattigare länder.

 

Miljöpartiet regerar

För första gången är Miljöpartiet i regering. Vi gör stor skillnad

 • Sverige har nu världens mest ambitiösa klimatmål
 • En bindande klimatlag är klubbad
 • Klimatskatt på flyg införs
 • Bränslebyte från fossilt till förnybart för bilar ökar
 • Elbilar och laddstolpar har fyrfaldigats med vår satsning
 • Sverige ska ha 100% förnybar elproduktion senast 2040
 • Moms på reparationer är sänkt
 • Premie till köp av elcykel införs 

 

Fördjupning i ämnet Klimat

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: