Hundra procent förnybart

I vårt Sverige glittrar solceller på taken och till havs står parker med vindkraftverk. Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart!

Miljöpartiet vill

  • ha hundra procent förnybar el och värme redan år 2030
  • satsa stort på solceller och vindkraft
  • ge stöd till alla som vill spara energi
  • fasa ut all fossil olja, kol, gas samt kärnkraft
  • bygga ut smarta elnät snabbare så att trafik och industri kan drivas med el i hela landet.

”Miljöpartiet revolutionerar energipolitiken! Vi fick Sverige att sätta målet hundra procent förnybar el. Nu ska vi se till att målet nås i förtid”

Bara förnybart

Vi vill göra Sverige till en världsledare, med hundra procent förnybar energi från sol-, vind-, vatten- och bioenergi. Redan idag kommer mer än hälften av vår totala energi från förnybara energikällor. Förnybar el är nu mycket billigare än annan el. Nästan all elproduktion som kommer att byggas i världen till 2025 kommer att vara förnybar.

El, värme och bränsle ska inte smutsa ner och förstöra barnens framtid. Miljöpartiet vill att Sverige får hundra procent förnybar el och värme redan år 2030, vilket är snabbare än vad de andra partierna tycker.

Solrevolution

I regering har Miljöpartiet ökat stödet till solel och gjort det enkelt att söka som ett skatteavdrag. Det har har aldrig varit enklare eller billigare än nu att sätta solceller på taket och nu byggs solelen ut i rask takt.

Havsbaserad vindkraft

En utbyggnad av havsbaserad vindkraft kan ersätta hela reaktorer. Med lång kust har Sverige goda förutsättningar. Vi vill att Sverige satsar på havsbaserad vindkraft genom anbudsförfarande med platsspecifika auktioner som många andra länder i vårt närområde redan gör.

Spara energi

Den miljövänligaste energin är den som inte behöver produceras i onödan. Vi vill införa en lag om energieffektivisering där staten sätter mål som energibolagen blir skyldiga att uppnå. Energibolagen kan uppnå målet genom att genom hjälpa sina kunder att genomföra de mest effektiva åtgärderna eller genom att betala ett annat energibolag för att genomföra dem. Vi vill också skapa ett statligt energisparlån för renovering av lägenhetshus. ROT-avdraget behöver göras om för att stödja renoveringar och andra åtgärder som leder till energieffektivisering, förnybar energiproduktion eller minskad resursåtgång.

Ersätt kärnkraft och fossilt

Kärnkraften är smutsig, från brytningen av uran till slutförvaringen av det radioaktiva avfallet. Därför har Miljöpartiet i regering fått igenom ett förbud mot brytning och anrikning av uran i Sverige. Vi vill ersätta all farlig och smutsig kärnkraft och fossil energi med hundra procent förnybart.

Smart el

Miljöpartiet vill uppgradera det svenska stamnätet för el så hela landet får ett smart, flexibelt och robust elnät som klarar mer förnybar el och som står emot allt värre oväder. Vi vill utöka möjligheterna att exportera förnybar el utomlands, genom nya utlandsförbindelser.

Miljöpartiet regerar

Sedan vi bildade regering har vi revolutionera energipolitiken:

  • Fyra av tio kärnreaktorer har ersatts med vindkraft och energisparande.
  • Vindkraft och solceller byggs ut stort och slår rekord.
  • Vår vision om hundra procent förnybar el är nu Sveriges officiella mål.
  • Sverige får också ett mål om  50 procent effektivare energianvändning.

Fördjupning i ämnet Energi

Prata Energi

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Energi