Hundra procent förnybart

I vårt Sverige glittrar solceller på taken och till havs står parker med vindkraftverk. Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart!

Miljöpartiet vill

  • ha hundra procent förnybar el och värme redan år 2030, genom att:
  • satsa stort på solceller och vindkraft,
  • ge stöd till alla som vill spara energi, och
  • fasa ut all kärnkraft samt fossil olja, kol och gas.

”Miljöpartiet revolutionerar energipolitiken! Vi fick Sverige att sätta målet hundra procent förnybar el. Nu ska vi se till att målet nås i förtid”

Bara förnybart

Vi vill göra Sverige till en världsledare, med hundra procent förnybar energi från sol-, vind-, vatten- och biokraft. Redan idag kommer mer än hälften av vår totala energi från förnybara energikällor. Förnybart billigare än att bygga ny kärnkraft och allt oftare även billigare än kol.

El, värme och bränsle ska inte smutsa förstöra barnens framtid. Miljöpartiet vill att Sverige får hundra procent förnybar el och värme redan år 2030, vilket är snabbare än vad de andra partierna tycker.

Solrevolution

I regering har Miljöpartiet åttafaldigat stödet till solel. Det har har aldrig varit enklare eller billigare än nu att sätta solceller på taket. Med mer pengar, kortare kötid och enklare regler vill vi fortsätta förenkla för solel.

Havsbaserad vindkraft

En utbyggnad av havsbaserad vindkraft kan ersätta hela reaktorer. Med lång kust har Sverige goda förutsättningar. Vi vill att Sverige satsar på havsbaserad vindkraft genom anbudsförfarande med platsspecifika auktioner som många andra länder i vårt närområde redan gör.

Spara energi

Den miljövänligaste energin är den som inte behövs. Vi vill skapa ett statligt energisparlån för renovering av lägenhetshus. ROT-avdraget behöver göras om för att stödja renoveringar och andra åtgärder som leder till energieffektivisering, förnybar energiproduktion eller minskad resursåtgång.

Ersätt kärnkraft och fossilt

Kärnkraften är smutsig, från brytningen av uran till slutförvaringen av det radioaktiva avfallet. Därför har Miljöpartiet i regering fått igenom ett förbud mot brytning och anrikning av uran i Sverige. Vi vill ersätta all farlig och smutsig kärnkraft och fossil energi med hundra procent förnybart.

Smart el

Miljöpartiet vill uppgradera det svenska stamnätet för el så hela landet får ett smart, flexibelt och robust elnät som klarar mer förnybar el och som står emot allt värre oväder. Vi vill utöka möjligheterna att exportera förnybar el utomlands, genom nya utlandsförbindelser.

Miljöpartiet regerar

Sedan vi bildade regering har vi revolutionera energipolitiken:

  • Fyra av tio kärnreaktorer har beslutats att stängas.
  • Vindkraft och solceller byggs ut stort och slår rekord.
  • Vår vision om hundra procent förnybar el är nu Sveriges officiella mål.
  • Sverige får också ett mål om  50 procent effektivare energianvändning.

Prata Energi

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Energi