Bygg fler klimatsmarta bostäder

Lyssna

Bostadsbristen i Sverige drabbar kommuner i hela landet, och bostäder står för en stor klimatpåverkan. Därför vill Miljöpartiet bygga fler klimatsmarta bostäder.

Miljöpartiet vill

  • göra det enklare att bygga för små och medelstora byggföretag,
  • att alla nya bostäder som byggs ska vara klimatsmarta,
  • upprätta ett nationellt energicentrum för att underlätta klimatsmart byggande, och
  • rusta upp miljonprogrammets bostäder.

”Sverige ska bygga mer, klimatsmart och hållbart”

Bostadskrisen har många ansikten. 25-åringen som inte kan flytta hemifrån och påbörja sitt självständiga liv. Familjen som måste trängas i en alltför liten lägenhet. Ingenjören som tvingas tacka nej till ett jobb på annan ort. Studenten som tältar utanför högskolan. Personen i hemlöshet som bor på härbärge.

Samtidigt står våra bostäder och läcker energi. Det kostar samhället och hushållen enorma pengar varje år. Dessutom är det dåligt för klimatet. Genom att bygga nya energismarta bostäder och rusta upp gamla bostäder kan vi minska klimatutsläpp, lösa bostadskrisen, använda marken effektivt och på sikt spara mycket energi.

Miljöpartiet vill också skapa ett nationellt energicentrum, med uppdrag att underlätta klimatsmart byggande som ser på en byggnads klimatpåverkan under hela livscykeln. Genom att stimulera energieffektivt och klimatsmart byggande skapas nya jobb och nya exportmöjligheter för svenska företag.

Stärkt konkurrens på byggmarknaden är avgörande. Den bristande konkurrensen i dag är en viktig orsak till att det är dyrt att bygga. Kommunerna bör därför planera och tilldela mark på ett sätt som främjar konkurrens och skapar bättre förutsättningar för små och medelstora byggföretag.

Prata Bostäder

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.