Bygg fler klimatsmarta bostäder

Alla behöver någonstans att bo. Vi vill bygga fler klimatsmarta bostäder, för alla grupper i samhället.

Fredrik Hjerling
Gröna ministrar besöker Vallastaden som är en tät, grön och blandad stadsdel vimlande av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar

Miljöpartiet vill

  • bygga fler bostäder som fler har råd med,
  • bygga mer klimatsmart och mer i trä, minst vartannat flerbostadshus,
  • bygga bort segregation med blandade upplåtelseformer och mer blandad bebyggelse,
  • göra fler områden attraktiva med utbyggd kollektivtrafik.

Alla behöver ett hem

Det byggs mer idag än vad det gjort på länge, men ändå råder det bostadsbrist på flera håll i Sverige. Miljöpartiet jobbar för att alla ska ha rätt till, och ha råd med, en bostad.

Hemlöshet ska bekämpas oavsett orsak - alla människor har rätt till tak över huvudet.

Fler bostäder för studenter

Att inte hitta en bostad ska aldrig behöva vara en anledning till att en student måste tacka nej till sin utbildning. Vi vill bygga bostäder för studenter till rimliga kostnader.

Klimatsmarta bostäder

Byggsektorn behöver ställa om. Idag står den för nästan en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Miljöpartiet har länge drivit att det ska ställas höga miljö-, energi- och klimatkrav vid både nybyggen och renovering. Vi börjar få gehör nu.

Bygg mer i trä

Vi vill också bygga mer i trä. Trähus är mer klimatsmarta än betonghus. Träd binder koldioxid, tillverkning av betong skapar utsläpp. När råvarorna, skogen, finns lokalt bidrar vi också till fler arbetstillfällen utanför de stora städerna

Det som byggs ska hålla hög kvalitet. Vi vill att fler hus byggs för att enkelt kunna byggas om, det är bra för både människa och miljö.

Mer blandade områden

Vi vill bygga bort segregation. Bygg fler billiga hyresrätter i villaområden - och bygg fler bostadsrätter och småhus i områden där de flesta bor i hyresrätt idag.

Attraktiv kollektivtrafik

Områden med bra kollektivtrafik blir mer attraktiva att bygga i. Därför är Miljöpartiets storsatsningar på att bygga ut spårvägar, tunnelbana, pendeltåg och bussar även en viktig del av vår bostadspolitik.

Miljöpartiet regerar:

  • Infört ett investeringsstöd, som gör att staten är med och betalar de som bygger bostäder, i utbyte mot att de lovar lägre hyror och mindre klimatpåverkan.
  • Fler studentlägenheter byggs.

Prata Bostäder

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.