Grön skatteväxling ger nya jobb och bättre miljö

Lyssna

Miljöpartiets princip är enkel – skatterna ska höjas på det som smutsar ner miljön och sänkas på det som är bra för miljön och skapar nya jobb. Under mandatperioden har vi höjt miljöskatterna ordentligt och investerat dessa pengar i miljön och klimatet.

En smart miljöpolitik ger också nya jobb.

Miljöpartiet vill

  • sänka småföretagens skatt på arbete och höja skatten på det som smutsar ner miljön,
  • fortsätta investera i bland annat energieffektivisering och hållbart byggande,
  • fortsätta sänka kostnaderna på det som är bra för ekonomin som tex reparationer och återvinning

”En hållbar ekonomisk utveckling är nödvändig för att trygga välfärden, trygga jobben och säkra livskvaliteten.”

Mindre arbetslöshet och företag som växer står inte i motsats till en klimatsmart och miljövänlig samhällsutveckling. Tvärtom. Genom investeringar i framtiden, effektiva miljöskatter och stöd till forskning, skapas förutsättningar för växande företag, nya jobb och minskade klimatutsläpp. Sedan valet 2014 har sysselsättningen i Sverige ökat.

Lätt att göra rätt

Det ska vara enkelt att konsumera klimatsmart. När vi reparerar mera är det bra för både miljön och jobben. Därför gäller RUT-avdraget nu också tjänster som flytthjälp och reparation av vitvaror. Momsen har sänkts på reparationer av bland annat cyklar, skor, lädervaror och kläder. Det sparar resurser, sänker kostnaderna på arbete och kan skapa fler och hållbara jobb.

Sänkt skatt för företag

Små och medelstora företag är mycket viktiga för att skapa nya jobb i Sverige. För att underlätta för dem har regeringen infört det så kallade växa-stödet. Stödet innebär att enskilda näringsidkare som anställer sin första personal får kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter det första året.

Regeringen har också underlättat för företagen genom att minska deras ansvar för sjuklönekostnaden, ett förslag som många företagare lyft upp som viktigt.

Effektiva miljöskatter

Den grundläggande principen är att de som smutsar ner miljön ska betala för sig, medan de företag som nyanställer och satsar på en hållbar utveckling ska premieras. Miljöpartiet har därför i regering drivit och fått igenom bland annat höjd skatt på bensin och diesel, en ny skatt på kemikalier och höjd energiskatt på el. Samtidigt utreds flygskatt och lastbilsskatt. Ett förslag om sänkta skatter för mer miljövänliga bilar håller på att tas fram samtidigt som investeringarna i förnybar energi och kollektivtrafik ökar.

Investera i byggande

Miljöpartiet menade innan valet att betydande investeringar behövdes i miljonprogrammen, inte minst för att energieffektivisera dessa. Miljöpartiet föreslog också att medel skulle avsättas för upprustning av skolor.

Regeringen har nu satsat en miljard kronor årligen för att upprusta och energieffektivisera miljonprogrammen. För att rusta upp och göra miljöförbättringar i skolans lokaler har en miljard kronor avsatts under mandatperioden.

Prata Ekonomi och skatter

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Just nu

Aktuellt inom ämnet Ekonomi och skatter. Visa andra ämnen

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Ekonomi och skatter