Grön skatteväxling ger nya jobb och bättre miljö

Lyssna

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi vill ställa om till en ekonomi där vi byter, lagar och återanvänder istället för att slänga och köpa nytt. Vår princip är enkel: högre skatt på miljöförstöring, lägre skatt på det som är bra för miljön.

En smart miljöpolitik ger också nya jobb.

Miljöpartiet vill

 • göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland med cirkulär ekonomi,
 • sänka småföretagens skatt på arbete och höja skatten på miljöförstöring,
 • sänka kostnaderna på det som är bra för miljön, som reparationer, återvinning och second hand,
 • investera i nya stambanor för höghastighetståg, hållbart byggande och förnybar energi samt få bort fossila investeringar och subventioner, och
 • främja ekonomisk jämställdhet och jämlikhet.

”En hållbar ekonomisk utveckling är nödvändig för att trygga välfärden, trygga jobben och säkra livskvaliteten.”

Långsiktighet i statens finanser

Miljöpartiet står för ett långsiktigt perspektiv på den ekonomiska politiken. På samma sätt som vi inte vill förbruka naturresurser på ett ohållbart sätt, vill vi inte heller lämna över en ekonomisk skuld till kommande generationer. Vi värnar därför om stabilitet i de offentliga finanserna.

Välfärd utan utsläpp

Miljöpartiet vill ställa om till en ekonomi som tar hänsyn till miljö och människors välbefinnande. Vi vill göra Sverige till världens första välfärdsland fritt från fossil energi, där livskvaliteten är hög och miljöpåverkan låg. Ett land med en cirkulär ekonomi där vi lagar, delar och återvinner mer istället för att slänga och köpa nytt.

Grön skatteväxling

Vi vill fasa ut subventioner till fossil energi. Vi vill göra miljöförstöring dyrare med höjd skatt, som växlas mot sänkt skatt på arbete för att främja jobb och företagande. Vi kallar det grön skatteväxling.

Lätt att göra rätt

Idag är det ofta dyrt och krångligt att välja det miljösmartaste alternativet. Miljöpartiet vill göra hyrtjänster, begagnatförsäljning och reparationer billigare med ett förslag vi kallar hyber-avdrag på skatten. Så blir det lättare att göra rätt för miljön i vardagen.

Investera i klimatet

Vi vill investera i nya stambanor för höghastighetståg, flerbostadshus i trä, solceller och vindkraft. Det skapar jobb och är klimatsmart.

Vi vill att pensionspengarna flyttas från investeringar i fossil energi. Det ska bli lättare att spara hållbart med gröna sparkonton.

Mer jämställdhet och jämlikhet

Alla mår bättre i mer jämlika samhällen visar forskning. Den ekonomiska politik som vi för i regeringen minskar klyftor och  jämnar ut könsskillnader i inkomst. Vår vision är att varje människa ska vara garanterat ett stöd som går att leva på, oavsett orsak till att hen saknar inkomst.

Miljöpartiet regerar

Sedan vi bildade regering har vi:

 • infört nya mått för välstånd, utöver BNP, som mäter den ekonomiska, miljömässiga och sociala utvecklingen i Sverige,
 • genomfört rekordstora investeringar i bland annat laddstolpar och  solceller,
 • infört klimatskatt på flyg,
 • infört ett bonus-malus-system där nya bilar som släpper ut mycket blir dyrare att köpa och bilar med låga utsläpp blir billigare,
 • höjt skatten på fossil bensin och diesel,
 • infört en ny skatt på kemikalier i elektronik,
 • sänkt momsen på reparation av cyklar, skor och kläder,
 • utvidgat RUT-avdraget till att gälla reparation av vitvaror,
 • sänkt arbetsgivaravgiften det första året för företagare som anställer sin första medarbetare,
 • infört bonus till den som köper elcykel, elmoped och elmotor till båten och
 • gjort det lättare att spara sina pengar hållbart med nya krav på fond- och pensionsmarknaden.
 

Fördjupning i ämnet Ekonomi och skatter

Prata Ekonomi och skatter

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Ekonomi och skatter