Fossilfria resor för alla

Vi vill att du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer - utan att bidra till klimatförändringar. Därför vill vi ställa om trafiken. Vi vill ha helt fossilfria resor och transporter av gods.

Miljöpartiet vill

 • rusta upp och bygga ut järnvägen i hela EU,
 • förbättra möjligheten att cykla och öka resorna med kollektivtrafik,
 • minska flygets klimatpåverkan,
 • storsatsa på elbilar och förnybart bränsle så att den sista droppen fossil bensin kan säljas i Sverige senast år 2030, och att EU kan följa samma utveckling,
 • flytta mer gods från lastbil och bil till tåg och båt.

Mer cykling

Miljöpartiet vill bygga städer som skapar möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt. Cykeln är smidig - och bra för hälsa och miljö. Vi vill bygga snabbcykelstråk och bygga ihop det regionala cykelnätet till ett nationellt stomnät av cykelvägar. Med bättre cykelbanor och fler elcyklar blir det enklare att välja cykeln framför bilen.

Mer kollektivtrafik

I Sverige vill vi utveckla kollektivtrafiken i hela landet och införa ett nationellt biljettsystem så att du kan kollektivresa smidigt, oavsett vart du åker i landet. Vårt mål är att fördubbla kollektivtrafikens andel av resorna. Vi vill även ge pendlare skattelättnader.

I EU vill vi att stödprogram som t.ex. regionalfondsprogrammen ska gå till kollektivtrafik istället för till biltrafik eller flyg.

Mer tåg

Tågen ska gå snabbt, ofta och i tid. Vi vill binda ihop Sverige med tåg, precis som EU:s medlemsländer. Vi vill bygga ny järnväg för höghastighetståg, rusta upp och bygga ut dagens järnväg och ordna nattåg från Sverige till Europa.

Mindre flyg

Vi har infört klimatskatt på flyg i Sverige. I nästa steg vill vi ge i uppdrag till statliga Swedavia att arbeta för minskat flygresande. Vi vill att flygplatser ska införa trängselavgifter, som kan öka priset på pendlings-och affärsflygresor. Vi vill även att reklam för flygresor ska informera om flygets klimatpåverkan.

Vi vill också att EU ska införa skatt på flygbränsle, både energiskatt och koldioxidskatt, för alla flygresor inom Europa. Idag är flyget undantaget sådan skatt och det tycker vi är galet. 

Mer elbil och förnybart bränsle

Beroende av bil ska inte behöva innebära beroende av bensin och diesel. Där bilen behövs ska den kunna laddas med el eller tankas med förnybart drivmedel.  Vi vill bygga fler laddstationer och investera i biodrivmedel i hela landet. Med oss i regeringen blir elbilar betydligt billigare. Vi vill att år 2030 blir det år då den sista droppen fossilt bränsle till vägtrafiken säljs i Sverige, och att övriga medlemsländer i EU följer Sveriges exempel.

Mer gods på tåg och båt

Vi vill att långväga gods flyttas med tåg och sjöfart istället för med lastbilar på vägarna. Varje lastbil sliter ungefär tusen gånger mer på vägbanan än en personbil, därför vill vi införa en vägslitageskatt för lastbilar. Då blir det färre lastbilar på vägarna och mer godstrafik styrs till klimatsmarta tåg och fartyg.

Färre onödiga transporter

Många transporter kan undvikas genom en bättre planering av samhället och transporter. Vi vill se mer närservice på landsbygden och mer levande centrum i våra städer, i stället för gigantiska köpcentrum utmed motorvägarna. Många affärsresor kan ersättas med videokonferenser och pendlingstider till jobbet kan kortas med utvecklad kollektivtrafik och bättre planering av nya bostads- och kontorsområden.

Miljöpartiet regerar

I regering har vi genomfört en klimatoffensiv för att minska utsläppen från våra transporter. Den innebär:

 • att klimatskatt på flyg infördes 2018,
 • ett bonus-malus-system där nya bilar med höga utsläpp blir dyrare att köpa och bilar med låga utsläpp blir billigare att köpa,
 • ett bränslebyte som gör att du får mer biodrivmedel i tanken när du tankar som vanligt på macken,
 • höjd skatt på bensin och diesel,
 • ökat järnvägsunderhåll och att vi flyttat tillbaka delar av tågkontrollen till Trafikverket,
 • räddat nattåg,
 • förändrat reseavdraget så att det ska gynna resor med låga utsläpp,
 • stöd till kommuner som vill utveckla sin kollektivtrafik,
 • ladda-hemma-stöd för att göra det enklare och billigare för dig som vill kunna ladda din elbil hemma,
 • nationell strategi för mer cykling, och
 • premie som gör det billigare för att köpa elcykel eller elmoped.
 • en miljard per år i medfinansiering till kommunala och regionala satsningar på kollektivtrafik och cykelinfrastruktur.

Fördjupning i ämnet Trafik

Prata Trafik

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Trafik