Gör klimatsmart resande bättre och billigare

Lyssna

För ett smartare resande och framtida generationers skull vill Miljöpartiet ställa om trafiken. Vi vill minska människors beroende av bilen genom att satsa på klimatsmarta transporter.

Klimatsmarta transporter, som till exempel elbilar, är en viktig satsning för framtiden och för kommande generationer.

Miljöpartiet vill

  • minska bilismen genom att satsa på tåg, kollektivtrafik och cykel,
  • att tåget ska vara billigare än inrikesflyget, och
  • att mycket av dagens lastbilstransporter ska föras över till järnväg och sjöfart.

Ett klimatsmart resande skapar också ett mänskligare Sverige. När färre är beroende av bilen och fler resor sker med tåg, kollektivtrafik och cykel får vi renare luft, trevligare städer och nya möjligheter att resa på landsbygden.

Ökad jämställdhet

Generellt reser kvinnor kollektivt, och fler män åker ensamma i bil. En satsning på motorvägar är alltså en investering i mäns resande medan en satsning på kollektivtrafik är en investering i kvinnors resor.

Cykel- och gångtrafik

Allt fler börjar cykla och gå och lämnar därmed bilen hemma. Färre bilar och p-platser minskar klimatutsläppen samtidigt som det frigör ytor till bostäder, parker och cykelvägar.

För att fler ska välja att cykla och gå krävs det politiska prioriteringar. Cykelvägarna måste bli bättre och säkrare, få mer plats och byggas ut runt om i hela landet, både inom städerna och mellan städer och tätorter.

Sluta subventionera flyget

Subventioner gör att skattebetalarna tvingas bidra till att finansiera flyget, oavsett om de vill det eller ej. Därtill är flyget befriat från koldioxidskatt vilket gör att flygresan ofta är ett billigare alternativ för resenären än tågresan. Det är ett politiskt ställningstagande som Miljöpartiet inte accepterar. Flyget ska stå för sina faktiska kostnader och i stället ska tågtrafiken byggas ut och rustas upp.

Klimatsmarta godstransporter

I dag ökar lastbilstrafiken på vägarna, vilket är ett problem. I stället behövs en utveckling där mer gods transporteras på järnväg och via sjöfart. Med färre bilar och lastbilar på vägarna blir trafiksäkerheten högre och färre drabbas av olyckor. Transporter med lastbil behövs endast för lokal distributionstrafik och där järnväg saknas.

Minska behovet av onödiga transporter

”Onödiga” transporter kan undvikas genom en bättre samhällsplanering. Vi vill se mer närservice på lands- och glesbygden samt levande centrum i våra städer i stället för köpcentrum utmed motorvägarna. Många affärsresor kan dessutom ersättas med videokonferenser.

Fördjupning i ämnet Trafik

Prata Trafik

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.