Klimatsmart mat

Vad vi lägger på tallriken spelar roll. Vi vill ha god, näringsrik, ekologisk, giftfri och närproducerad mat, nu.

Vegetarisk burgare

Miljöpartiet vill

  • gynna svenskt eko-jordbruk med dubbelt så mycket pengar,
  • sätta en skatt på importerat fulkött,
  • göra klimatsmart och ekologisk mat till standard i skola, vård och omsorg,
  • förbjuda stora grossister att slänga ätbar mat.

Gynna svenskt och eko

Bönder som går över till eko-jordbruk ska gynnas. Vi vill fördubbla pengarna till eko-omställning. Sverige ska ha minst 40 procent eko-lantbruk inom tolv år.

Sverige ska producera mer mat. Vi vill sätta ett högt mål om självförsörjning. Det gynnar bönderna, miljön och ökar tillgången på mat vid en kris. Vi vill stötta utvecklingen av nya vegetariska livsmedel i Sverige.

Skatt på fulkött

Svenska bönder har högre miljö- och djurskydd, de ska inte konkurreras ut av importerat fulkött där antibiotika överanvänds i djurhållningen. Vi vill sätta en skatt på importerat fulkött.

Kött och fisk på restauranger ska ursprungsmärkas. Andelen vegetariskt kan öka, samtidigt som det kött som säljs kommer ha bättre djurskydd.

Klimatsmart standard

Vi vill göra ekologiskt och klimatsmart till standard i skola, vård och omsorg när mat köps in, lagas och serveras. Skarpa krav på djurskydd ska ställas. Så blir maten på en stor mängd tallrikar bättre för människa, djur och miljö.

Mat ska ätas, inte slängas

Matsvinnet ska minska. Vi vill förbjuda stora grossister och andra som hanterar stora mängder livsmedel att slänga ätbar mat. Vi vill göra det obligatoriskt för landets kommuner att samla in matavfall, det ska bli till förnybart bränsle för bilar och bussar.

 

Prata Mat och jordbruk

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Mat och jordbruk