Mer eko och närodlat

Lyssna

Jordbruket är viktigt för Sveriges sysselsättning, miljö och inte minst för livskvaliteten. En god och näringsriktig mat är en naturlig del av välfärden. Miljöpartiets politik gynnar det ekologiska och närproducerade jordbruket.

Ekologisk mat uppdukad uppdukad.

Miljöpartiet vill

  • arbeta för att på sikt nå 100 procent ekologisk matproduktion i EU,
  • att du ska kunna lita på att maten på tallriken är bra för dig, djur och natur,
  • att försiktighetsprincipen ska gälla vid genetiskt modifierade grödor och avelsdjur (GMO).
  • öka andelen vegetarisk mat, och
  • öka livsmedelsproduktionen i Sverige.

Bra mat i välfärden

Miljöpartiet vill genomföra ett kvalitetslyft för maten i skolor, äldreomsorg och på sjukhus. Maten ska lagas på plats, i stället för mat som körs långa sträckor och sedan värms upp. Vi vill öka upphandlingen av ekologisk, vegetarisk och närproducerad mat. Precis som att mjölk, kött och ägg ska komma från produktion som uppfyller höga krav på djurvälfärd.

Framtidens jordbruk är ekologiskt

I en värld med miljöförstöring, ökande befolkning och ökade konsumtionsnivåer är det viktigt att produktion av livsmedel säkras långsiktigt. Vi behöver bruka marken på ett hållbart sätt. Jordbruket behöver bli fossilfritt, kretsloppsinriktat och klimatanpassat.

Miljöpartiet vill ha ett livskraftigt jordbruk i hela landet och att det ekologiska jordbruket ska bli mer lönsamt. Vi vill att Sveriges livsmedelsförsörjning ska göras långsiktigt hållbar.

Livsmedelsstrategi

Miljöpartiet har länge arbetat för en livsmedelsstrategi i Sverige. Med oss i regering har det blivit verklighet. En livsmedelsstrategi tas fram med fokus på att öka ekologiskt och svenskt.

Strategin innehållet åtgärder för att främja ekologiskt lantbruk, underlätta småföretagande, minska matsvinnet, öka produktionen av proteingrödor, förbättra lönsamheten för bönder, öka satsningen på lantbruksutbildningar, minska jordbrukets miljöpåverkan, minska animaliekonsumtionen, minska användningen av bekämpningsmedel, öka växförädlingen, öka energieffektiviseringen och en omställning till ett fossilfritt jordbruk.

Bättre märkning av maten

Vi vill skärpa kraven på märkning, så att du som konsument vet vad du äter, var det har producerats och hur det påverkat djur. Då blir det lättare att välja i butiken och lättare för kommuner, restauranger och industri att ställa krav. Miljöpartiet har länge arbetat med krav på ursprungsmärkning.

Fördjupning i ämnet Mat och jordbruk

Prata Mat och jordbruk

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.