Österåker

Miljöpartiet vill skapa ett grönare Österåker med en mer långsiktig politik. Här och nu, inte sen någon annanstans.

Våra prioriteringar

Hållbar stadsplanering.

Stadsplaneringen i Österåker är under allt kritik. Det är viktigt att bygga, men utan planering blir miljön lidande och viktiga samhällsfunktioner som trafik och skola otillräckliga. Vi vill att Österåkers utbyggnad ska ske på ett betydligt mer hållbart sätt, nära kollektivtrafik och service.

Skolan i Österåker.

Skolans resurser behöver utökas kraftigt i syfte att ge verksamheterna bra och likvärdiga förutsättningar att stödja alla elever utifrån sina individuella behov.

Klimat och Miljö.

Forskarnas belägg är starkare än någonsin. Aktuella rapporter pekar på att temperaturökningen går mot fyra grader om trenden av mänskligt orsakad påverkan inte avtar. Vi anser att Österåkers kommun måste ta krafttag för att minska sin klimatpåverkan, och samtidigt förbereda sig på ett bättre sätt för ett förändrat klimat.

Miljöpartiet Österåker

Kontakt