Österåker

Miljöpartiet vill skapa ett grönare Österåker, med en klokare och mer långsiktig politik. De handlar bland annat om att våra barn och ungdomar ska ses som unika individer och att skola och barnomsorg ska utformas därefter och ges nödvändiga resurser. Det handlar också om att infrastruktur och samhällsplanering måste ske på ett betydligt mer långsiktigt och hållbart sätt.  Vi siktar varken åt höger eller vänster utan FRAMÅT och önskar ett samarbete med fler partier som också anser att vi behöver ta krafttag och höja kvaliteten inom många områden. 

Mandatperioden 2015 - 2018 har Miljöpartiet 4 mandat i Österåkers kommunfullmäktige, ledamöter i samtliga nämnder samt i styrelserna i de kommunala bolagen Armada och Österåkersvatten. Vi har även en representant i Skärgårdsrådet. Här kan du söka efter namn och kontaktuppgifter till våra förtroendevalda.

Under "Frågor i Österåker A-Ö" är du välkommen att läsa mer om vår politik för Österåker. Det går även bra att ställa frågor till oss via kontaktuppgifter nedan eller via vår Facebooksida.

Våra prioriteringar

Skolan i Österåker.

Skolans resurser behöver öka kraftigt i syfte att ge verksamheterna bra och likvärdiga förutsättningar att stödja alla elever utifrån individuella behov.

Förskolan i Österåker.

Vi vill ta ansvar för att Österåkers alla förskolor ges förutsättningar att anpassa gruppstorlek och personaltäthet efter behoven hos barnen i gruppen.

Hållbar stadsplanering i Österåker.

Österåkers utbyggnad ska ske på ett betydligt mer hållbart sätt, nära kollektivtrafik och service.

Fritid i Österåker.

Vi vill bygga upp ett ungdomens hus med olika verksamheter, i samarbete med de unga. Lekplatser och bollplaner ska rustas upp i snabbare takt.