Österåker

Miljöpartiet vill skapa ett grönare Österåker med en klokare och mer långsiktig politik. Det handlar bland annat om att våra barn och ungdomar ska ses som unika individer och att skola och barnomsorg ska utformas därefter och ges tillräckliga resurser. Det handlar också om att infrastruktur och samhällsplanering måste ske på ett betydligt mer långsiktigt och hållbart sätt och att värdefulla naturområden måste bevaras åt framtida generationer. Vi siktar varken åt höger eller vänster utan FRAMÅT och önskar ett samarbete med fler partier som också anser att vi behöver ta krafttag och höja kvaliteten inom många områden. 

 

Mandatperioden 2015 - 2018 har Miljöpartiet 4 mandat i Österåkers Kommunfullmäktige, ledamöter i samtliga nämnder samt i styrelserna i de kommunala bolagen Armada och Österåkersvatten. Vi har även en representant i Skärgårdsrådet. Här kan du söka efter namn och kontaktuppgifter till våra förtroendevalda.

 

Under "Frågor i Österåker A-Ö" är du välkommen att läsa mer om vår politik för Österåker. Den mest aktuella informationen om oss, vad vi tycker och gör hittar du på vår Facebooksida. Där kan du även ställa frågor och diskutera med oss. Vi ses!

 

Våra prioriteringar

Hållbar stadsplanering.

Stadsplaneringen i Österåker är under allt kritik. Det är viktigt att bygga, men utan planering blir miljön lidande och viktiga samhällsfunktioner som trafik och skola otillräckliga. Vi vill att Österåkers utbyggnad ska ske på ett betydligt mer hållbart sätt, nära kollektivtrafik och service.

Skolan i Österåker.

Skolans resurser behöver utökas kraftigt i syfte att ge verksamheterna bra och likvärdiga förutsättningar att stödja alla elever utifrån sina individuella behov.

Klimat och Miljö.

Forskarnas belägg är starkare än någonsin. Aktuella rapporter pekar på att temperaturökningen går mot fyra grader om trenden av mänskligt orsakad påverkan inte avtar. Vi anser att Österåkers kommun måste ta krafttag för att minska sin klimatpåverkan, och samtidigt förbereda sig på ett bättre sätt för ett förändrat klimat.

Miljöpartiet Österåker

Kontakt