Partille

Sedan Miljöpartiet bildades har vi arbetat för ett hållbart samhälle. Vår politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, kommande generation och världens alla människor. Välkommen du också.

Medlemswebb | Facebook | Instagram | Bli medlem

Våra prioriteringar

Barn och unga.

En trygg barndom med goda möjligheter till lek ska vara en rättighet för alla. Vi ser barn som aktiva medskapare av samhället och inte som passiva mottagare av det samhälle som vuxna skapar åt dem.

Klimat och Miljö.

Miljöpartiet drivs av en kärlek till naturen och en stark solidaritet med världens människor och kommande generationer.

Utbildning.

Genom skolan ska barn och ungdomar få viljan och redskapen att lära och utvecklas genom livet. I skolan ska varje barn lära sig att läsa, skriva och räkna, skapa och delta i samhällsdiskussionen, samarbeta och umgås med andra och påverka sin egen livssituation.

Demokrati.

Vi är övertygade om att yttrandefrihet, åsiktsfrihet och deltagande demokrati gör samhället bättre. I en väl fungerande demokrati har människor möjlighet att uttrycka sina åsikter.

Miljöpartiet Partille

Kontakt