Regional utveckling

Miljöpartiet vill att Region Skåne tar initiativ till en förbättrad IT-infrastruktur i Skåne och att det skapas en speciell klimatfond i Region Skåne.

Miljöpartiet vill

  • Att Region Skåne tar initiativ till förbättrad IT-infrastruktur i Skåne
  • Att Region Skåne avsätter medel för klimat- och miljödriven näringslivsutveckling
  • Att en speciell klimatfond skapas i Region Skåne.
  • Att Region Skåne grundar en speciell fond för bra idéer och uppfinningar i Skåne
  • Att Region Skåne satsar på att skapa ett centrum för nystartade företag
  • Att Region Skåne trycker på staten för att göra det möjligt att placera en del av pensionen i skånska pensionsfonder
  • Att Region Skåne ansöker om att få bli en försöksregion med lägre arbetsgivaravgift till företag som anställer människor som varit utanför arbetsmarknaden under längre tid
  • Att ett nordiskt center för ny teknik och utveckling av förnybar energi skapas

Bredband har stor betydelse för utvecklingen i Skåne. Möjligheten att jobba hemifrån, ha digitala möten och mycket annat underlättar vardagspusslet och minskar behovet av resor. Appar, GPS och andra tekniska lösningar bidrar också till att underlätta livet i allmänhet och förbättrar villkoren för miljön. Miljöpartiet vill att Region Skåne tar initiativ till en förbättrad IT-infrastruktur i Skåne.

Clean-tech

Vi vill satsa på lösningar som underlättar omställningen till ett hållbart samhälle, det som kallas ”clean-tech”. Forskning, uppfinningar och företag inom miljöteknik, energieffektivisering och IT, är viktiga för att vi ska nå regionens klimatmål men också för att utveckla entreprenörskap inom miljösektorn i det regionala tillväxtarbetet. Miljöpartiet vill att Region Skåne avsätter ekonomiska medel till klimat- och miljödriven näringslivsutveckling.

En positiv effekt av att ställa om Region Skåne till 100 procent fossilfritt är att det kan finnas lokala företag i Skåne som motiveras att utveckla sin verksamhet i miljövänlig riktning genom till exempel biogasproduktion. Även företag med denna miljöinriktning kan komma att etablera sig i Skåne.

Miljöpartiet vill att det skapas en speciell klimatfond i Region Skåne. Bidrag ska ges till småskaliga projekt som på ett konkret sätt reducerar utsläpp av klimatgaser.

Idéer behöver pengar

Det behövs mötesplatser för de som har nya företagsidéer och uppfinningar, och vill satsa kapital och kunnande. Miljöpartiet vill att Region Skåne grundar en speciell fond för bra idéer och uppfinningar inom Skåne. För att gynna mindre företag i Skåne vill vi satsa på att skapa ett centrum för nystartade företag vars uppgift är att samordna, utveckla och synliggöra idéer och uppfinningar.

Skånska pensionsfonder

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som medborgaren själv kan påverka genom att placera sina pengar. Miljöpartiet vill att Region Skåne trycker på staten för att göra det möjligt att placera en del av pensionen i skånska pensionsfonder. Miljöpartiets vision är att de pengar som kommer in till en skånsk pensionsfond ska kunna placeras i skånska företag med miljöprofil.

Gröna dalar

Arbetet med att stärka den miljödrivna näringslivsutvecklingen i Skåne kommer att fortsätta. Vi kommer fortsätta driva frågan om en ”Grön dal” (Green Valley) i Skåne, det vill säga en plats för forskning och utveckling av IT- och miljöteknik med fokus på klimatområdet. Miljöpartiet vill ha ett nordiskt center för förnyelsebar teknikutveckling i samverkan med universitet och högskolor i hela Öresundsregionen.

Ur Miljöpartiets regionpolitiska program 2014 med sikte på 2025 om regional utveckling i Skåne

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: