Antibiotikaresistens – växande hot mot modern sjukvård

Antibiotikaresistens – växande hot mot modern sjukvård

Miljöpartiet har förhandlat in höjda anslag till det strategiskt förebyggande arbetet med att minska antibiotikaförskrivningen i länet. Under coronapandemin sjönk antalet förskrivningar drastiskt i hela länet, utan att det fick synbar effekt på vårdresultaten, vilket visar att det går att uppnå en hållbar och patientsäker antibiotikaanvändning. Det effektivaste verktyget för att minska användningen är fortbildning av vårdpersonal. Vi satsar pengar på primärvården för att läkare på vårdcentralerna ska ha tid för att ta till sig aktuell kunskap. Vi vill knyta rätten att förskriva antibiotika till att läkaren årligen genomgår en obligatorisk utbildning om resistens. Vi ser också att jordbrukssektorn behöver ta sitt ansvar för att minska användandet.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter