Använd trängselavgifter för att styra trafiken 

Använd trängselavgifter för att styra trafiken 

Trängselavgifterna i Stockholm har blivit ett viktigt styrmedel, inte bara för att minska bilismen och öka framkomligheten, utan även för att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken. Miljöpartiet vill därför ha trängselavgifter på fler ställen än idag, till exempel i Söderledstunneln. Vi vill också att trängselavgifterna ska beslutas regionalt och vid behov kunna höjas för att uppnå önskad effekt. Istället för att trängselavgifterna, som idag, går till att finansiera nya vägar som bara ökar trafiken och koldioxidutsläppen vill vi använda trängselavgifterna till att bygga ut kollektivtrafiken så att fler kan få ihop sin vardag utan bil. Det skulle vara bra både för klimatet och för trängseln.

 

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter