Avtalsformen vårdval

Avtalsformen vårdval

Avtalsformen vårdval finns idag inom ett 40-tal vårdområden i Region Stockholm. Vårdval har vissa fördelar genom att förkorta vårdköer, men den mängd små vårdområden som i dag är öppna för fri etablering har skapat problem med resursfördelning, ojämlikt vårdutbud och splittrade vårdkedjor. Miljöpartiet har sedan tidigare förhandlat fram en omfattande utredning om hur vården ska kunna utvecklas med kostnadskontroll, patientsäkerhet och sammanbundna vårdkedjor. Utredningen visade på flera områden som behöver förbättras för att det ska bli verklighet, och vi vill fortsätta driva på arbetet med att bygga ihop vården i Stockholm och göra den mer jämlik.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter