Avtalsformen vårdval

Avtalsformen vårdval

Avtalsformen vårdval finns idag inom ett 40-tal vårdområden i Region Stockholm. Vårdval har vissa fördelar genom att förkorta vårdköer, men den mängd små vårdområden som i dag är öppna för fri etablering har skapat problem med resursfördelning, ojämlikt vårdutbud och splittrade vårdkedjor. Miljöpartiet har sedan tidigare förhandlat fram en omfattande utredning om hur vården ska kunna utvecklas med kostnadskontroll, patientsäkerhet och sammanbundna vårdkedjor. Utredningen visade på flera områden som behöver förbättras för att det ska bli verklighet, och vi vill fortsätta driva på arbetet med att bygga ihop vården i Stockholm och göra den mer jämlik.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 24 november 2022

Region Uppsalas styre är historiskt svagt

Örebro län, 22 november 2022

Flera fel om flyget och länets flygplats

Värmland, 16 november 2022

Nya regeringen missgynnar kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter