Bygg den gröna och livskraftiga
15-minutersstaden

Bygg den gröna och livskraftiga
15-minutersstaden

Miljöpartiet vill utveckla den hållbara 15-minutersstaden i Stockholms regionplanering. 

Precis som Paris ska vi planera så att människor kan bo, arbeta och leva i livskraftiga lokala samhällen med korta resvägar. Det mesta som behövs i vardagen skall finnas inom 15 minuters avstånd med gång, cykel eller kollektivtrafik.

Hela regionen behöver utvecklas med regionala centra. Oavsett om du bor och arbetar i landsbygd, förort eller stad, är målet att alla skall kunna göra inköp, uppleva kultur, delta i fritidsaktiviteter, träffa vänner och få den service som möter vardagens behov i sin närmiljö. Din lokala vårdcentral och kommunens omsorg ska finnas nära – fysiskt och digitalt – och erbjuda största delen av den hälso- och sjukvård du behöver. Det ska vara enkelt, tryggt och säkert att resa och röra sig fritt.

I 15-minutersstaden ska grönska och hälsosamma livsmiljöer för människor och natur ska vara självklara inslag. Likaså låga nivåer av buller och luftföroreningar.

Nyheter på ämnesordet

Södermanland, 11 augusti 2022

MP sörmland i Förmiddag, P4 Sörmland

Västmanland, 9 augusti 2022

Ge ersättning till markägare som binder in kol

Uppsala län, 8 augusti 2022

Våra toppkandidater

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter