Bygg den gröna och livskraftiga
15-minutersstaden

Bygg den gröna och livskraftiga
15-minutersstaden

Miljöpartiet vill utveckla den hållbara 15-minutersstaden i Stockholms regionplanering. 

Precis som Paris ska vi planera så att människor kan bo, arbeta och leva i livskraftiga lokala samhällen med korta resvägar. Det mesta som behövs i vardagen skall finnas inom 15 minuters avstånd med gång, cykel eller kollektivtrafik.

Hela regionen behöver utvecklas med regionala centra. Oavsett om du bor och arbetar i landsbygd, förort eller stad, är målet att alla skall kunna göra inköp, uppleva kultur, delta i fritidsaktiviteter, träffa vänner och få den service som möter vardagens behov i sin närmiljö. Din lokala vårdcentral och kommunens omsorg ska finnas nära – fysiskt och digitalt – och erbjuda största delen av den hälso- och sjukvård du behöver. Det ska vara enkelt, tryggt och säkert att resa och röra sig fritt.

I 15-minutersstaden ska grönska och hälsosamma livsmiljöer för människor och natur ska vara självklara inslag. Likaså låga nivåer av buller och luftföroreningar.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter