Cirkulär ekonomi nödvändig för hållbar utveckling

Cirkulär ekonomi nödvändig för hållbar utveckling

Miljöpartiet vill göra Stockholmsregionen till föregångare i att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi genom att stödja utvecklingen av nya affärsmodeller och hållbara innovationer. Cirkulär ekonomi innebär ett samhälle där resurserna får cirkulera i ständiga kretslopp, och där vi återanvänder och delar resurser med varandra istället för att slita och slänga. Målet är effektiva resursflöden där avfall och exempelvis förbränning av värdefulla råvaror minimeras, och där kretsloppen hålls så rena som möjligt för att inte råvarorna ska förlora i värde. Vi arbetar för att förbättra flöden, minska avfall och öka återvinningen.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter